Avoin työpaikka (2kpl): projektivastaava ja projektityöntekijä ESR-rahoitteeseen "Nuoret osaksi yhteisöämme"-hankkeeseen

Vesa Ranta
Kuvaaja: Vesa Ranta
Petteri Kivimäki
Kuvaaja: Petteri Kivimäki
Joonas Brandt
Kuvaaja: Joonas Brandt

Hankkeen tavoitteena on parantaa ilman työ- tai koulutuspaikkaa olevien 16–29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten elämänhallintaa, hyvinvointia ja arjen taitoja erilaisten toiminnallisten menetelmien ja ryhmätoiminnan avulla. Tarkoituksena on löytää uusia sosiaalisia kuntoutumispolkuja, vankentaa nuorten itseluottamusta ja vahvistaa heidän osallisuuttaan omassa elämässään ja verkostoissa. Keskeisenä toiminnan elementtinä ovat mm. vapaaehtoistoiminnan moninaiset ulottuvuudet. Nuoret ovat myös itse mukana hankkeen toiminnan suunnittelemisessa, toteuttamisessa sekä kehittämisessä. Sosiaalisen kuntoutumisen toimintamallin jalostuessa se on levitettävissä laajemmin muiden toimijoiden, kuten vapaaehtoisjärjestöjen käyttöön. 

Tehtävä
Projektivastaava
Sijainnit
Oulu
Haku alkaa
28.6.2019
Haku päättyy
4.8.2019
Työsuhdemuoto
määräaikainen
Työ alkaa
26.8.2019
Työ päättyy
28.2.2022
Työsuhteen luonne
kokoaikainen

 

Viikkotyöaika
36,25

 

 

 

 

 

Projektivastaava huolehtii siitä, että hanke kokonaisuudessaan vastaa toimintansa ja hallintonsa osalta laadittua hankesuunnitelmaa ja -päätöstä. Työnkuvaan kuuluu em. projektinhallinnan lisäksi mm. raporttien tuottaminen, verkostojen luominen, asiakkaiden yksilö- ja ryhmäohjaus sekä toimintoihin osallistuminen ja neuvonta sekä hankkeen viestintä. Edellytämme tehtävään valittavalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Erinomaisen ESR-hankemaailmaosaamisen lisäksi projektivastaavalla tulee olla hyvät valmiudet työskennellä hankkeen kohderyhmän asiakkaiden kanssa. 

Tehtävä
Projektityöntekijä
Sijainnit
Oulu
Haku alkaa
28.6.2019
Haku päättyy
4.8.2019
Työsuhdemuoto
määräaikainen
Työ alkaa
26.8.2019
Työ päättyy
28.2.2022
Työsuhteen luonne
kokoaikainen

 

Viikkotyöaika
36,25

 

 

 

 

 

Projektityöntekijä kartoittaa, etsii ja rekrytoi hankkeen asiakkaat, suorittaa asiakkaiden yksilö- ja ryhmäohjausta ja neuvontaa, sekä osallistuu hankkeen moninaisiin toimintoihin. Hän myös tuotteistaa/palvelumuotoilee uutta toimintamallia. Edellytämme tehtävään valittavalta soveltuvaa korkeakoulututkintoa (sosiaali- tai humanistinen ala), itsenäistä työskentelyotetta sekä vahvaa osaamista ja motivaatiota työskennellä hankkeen kohderyhmän parissa. 

Kummaltakin odotamme lisäksi saumatonta yhteistyökykyä, kokemusta järjestötyöstä sekä sujuvia vuorovaikutustaitoja. Tehtävien hoitaminen vaatii ajokortin sekä valmiutta työskennellä myös iltaisin ja viikonloppuisin. Työtehtävien on määrä alkaa elokuussa, kuitenkin mahdollisimman pian.

Tiedustelut 1.-2.8.2019 toiminnanjohtaja Pertti Saarela, p. 040 577 2417.

Jätä hakemuksesi 4.8.2019 mennessä.