Oppilaitosyhteistyö

SPR
Kuvaaja: SPR
"Punaisen Ristin haalarimerkkejä"

Opiskelijat mukana vapaaehtoistoiminnassa osana opintojaan!

Kaipaatko uusia tekijöitä, ideoita ja energiaa vapaaehtoistoimintaan? Oletko harkinnut tekeväsi yhteistyötä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa?

Monissa lukioissa ja korkeakouluissa on erilaisia vapaaehtoistyöhön soveltuvia sisältöjä ja kursseja, joiden kautta opiskelijoita on mahdollista saada mukaan vapaaehtoistoimintaan. Yhteistyö on usein molemmille osapuolille mielekästä ja opettavaista. Sujuvalla yhteistyöllä toiminnasta voidaan saada jatkuvaa ja mahdollisesti myös pysyviä vapaaehtoisia mukaan toimintaan.

Liitetiedostoissa on kaksi PowerPoint -esitystä (myös ruotsiksi) opiskelijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen:

1. Vapaaehtoistyö osana opintoja -esitys on suunnattu opiskelijoille ja sitä voi käyttää oppilaitosvierailuilla tai välittää oppilaitosten opettajille.

2. Opiskelijat mukana vapaaehtoistoiminnassa osana opintojaan -esityksessä kerrotaan tarkemmin opiskelijoiden kanssa tehtävän yhteistyön mahdollisuuksista ja esitellään onnistuneita yhteistyökokemuksia piireistä ja osastoista.

Voitte käyttää ja muokata esityksiä omien tarpeidenne mukaan.

Liitteissä on myös tiedosto, johon on koottu osa korkeakoulujen vapaaehtoistoimintaan soveltuvista opintojaksoista ja vastuuopettajien yhteystietoja. Huom! yhteystiedot on koottu kesällä 2019, ne saattavat muuttua nopeastikin. Kannattaakin aina tarkistaa ajantasaiset yhteystiedot oppilaitoksen omilta nettisivuilta. 

Ota rohkeasti yhteyttä oppilaitoksiin ja lähde kehittämään antoisaa yhteistyötä opiskelijoiden kanssa!