Ordinarie stämman 2020

Ordinarie stämman flyttas till hösten

Finlands Röda Kors styrelse beslöt den 30.3.2020 att organisationens Ordinarie stämma på grund av coronavirusepidemin skjuts fram. Nytt datum är 5-6 september. Beslutet fattades på grund av de begränsningar som undantagstillståndet för med sig och för att det ska vara tryggt för alla att delta i stämman.

Mötet hålls enligt ordinarie stämmans beslut fortfarande i Vasa.

Förändringen påverkar också tidtabellen för förberedelser.

Den sista dagen att registrera är 5.7.2020.!

  • Tiden för kommentarer till strategiutkastet som styrelsen lagt fram går ut 30.6.2020.
  • Initiativ till ordinarie stämman ska lämnas till styrelsen senast 5.7.
  • Kandidatnomineringen till personvalen under ordinarie stämman avslutas 24.7.
  • Möteskallelse till avdelningar och distrikt sänds ut senast 7.8.

Enligt organisationens stadgar har varje personmedlem rätt att närvara vid Ordinarie stämman. Röda Korsets styrelse rekommenderar dock starkt att endast röstberättigade delegater deltar eftersom pandemin knappast är helt över ännu i september och för att tidtabellsförändringen medför mer kostnader för organisationen än det beräknade. 

 

Uutiset

Ei uutisia juuri nyt.