Kouluttajan polku

KOULUTTAJAN POLKU

Tutustu Minnan kanssa kouluttajan tehtävään https://rednet.punainenristi.fi/node/56197.  
Lisätietoa kouluttajan tehtävästä ja ennakkovaatimuksista löydät: www.rednet.punainenristi.fi/node/6357.

Punaisen Ristin kouluttaja on merkittävässä roolissa paikallisosaston tukena uusien vapaaehtoisten vastaanotossa. Kouluttajan tehtäviin kuuluu kouluttamisen lisäksi usein myös muuta vapaaehtoistoimintaa. Yhteistyö muiden vapaaehtoisten kanssa on tärkeää.  

1. Haku kouluttajakoulutukseen
a) Lue liite 2020 Kouluttajakoulutuksen tiedote ja ohjeita huolella. Mieti mikä koulutuslinja kiinnostaa ja onko sinulla riittävästi kokemusta siihen.
b) Lue liite Kouluttajan yhteisymmärrys, jossa kerrotaan kouluttajan roolista Punaisessa Ristissä. Jos toimit jo Punaisen Ristin paikallisosastossa, sovi kouluttajakoulutuksesta osastosi kanssa.
c) Täytä hakukaavake tai ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan (Emilia Jokiaho emilia.jokiaho@redcross.fi). 

2. Kouluttajakoulutukseen osallistuminen ja apukouluttajana toimiminen
Kouluttajakoulutukseen hyväksytyn kanssa sovitaan koulutuspolku ja ajankohdat.Tulevana kouluttajana osallistut kouluttajakoulutuksen osioihin sovitussa järjestyksessä ja teet sovitut tehtävänannot.

Jos olet uusi toimija, sovitaan kurssi jossa voit kouluttajakoulutuksen aikana toimia apukouluttajan tehtävissä. Sopiva kurssi katsotaan yhdessä oman kotiosaston yhdyshenkilön tai piirin toimialavastaavan työntekijän kanssa.

3. Mentorille opetusnäytteen anto ja tutustuminen koulutuksen järjestämiseen 
Mentori on pitkän linjan kouluttajakonkari tai toimialavastaava työntekijä, joka toimii tukenasi ensimmäisiä koulutuksia suunniteltaessa ja kurssin aikana. Mahdollisuuksien mukaan sovitaan opetusnäytteen ajankohdasta ja mentorista jo kouluttajakoulutukseen hyväksymisen jälkeen. Viimeistään sisältöosien jälkeen. 

Työstät opetussuunnitelman 1-2x45min aiheesta, josta on sovittu yhdessä mentorin tai toisen kurssilla toimivan pääkouluttajan kanssa. (Liiitteet opetusharjoituksen kaavake ohjeineen ja opetusjakson suunnittelupohja). 

Kouluttajaaineistot löytyvät  vielä toistaiseksi www.rednet.punainenristi.fi -> Tieto ja taito -> Vapaaehtoiskouluttajat. Luo oma tili ja pyydä oikeutta aineistoihin.

Opetusnäytteen lisäksi tutustut myös koulutuksen järjestämiseen käytännössä: www.hup.punainenristi.fi -> Koulutuksen järjestäjälle. Uusille kouluttajille järjestetään myös kouluttajatapaamisia, joissa käydään yhdessä läpi käytäntöjä. 

Koulutuksen jälkeen käytte yhdessä mentorin kanssa  läpi koulutuksen järjestämisen, suunnittelun, koulutustilanteen ja koulutuksen jälkityöt läpi. Voitte käyttää kaavaketta keskustelun tukena. Tarvittaessa sovitaan vastaavan työntekijän kanssa käytännöistä ja jatkotuesta ensimmäisen kurssin jälkeen.

4. Onneksi olkoon uusi kouluttaja
Tieto jäsenrekisteriin:
Hyväksytyn opetusnäytteen jälkeen kouluttajapätevyys kirjataan jäsenrekisteriin piirin toimesta, jolloin kouluttaja on osa valtakunnallista Punaisen Ristin kouluttajien ryhmää.

Todistus ja henkilökortti:
Saat opintopisteytetyn todistuksen ja olet oikeutettu saamaan henkilökortin kouluttaja-nimikkeellä. Henkilökorttia varten toimita selkeä kasvokuva sähköpostin liitteenä koulutussuunnittelijalle. Kortteja tehdään noin kerran kuukaudessa. Liitteenä henkilökortti ja täyttöohje ohjeet henkilökortin käyttämiselle.

Kouluttajien ryhmä Omassa:
Osana kouluttajapolkua olet luonut jo oman profiilin omaan, sekä kertonut muusta osaamisestasi profiilin oma tarina - osiossa.
Punainen Risti Oma -tietojärjestelmästä www.punainenristi.fi/oma löytyy Helsingin ja Uudenmaan piirin alueella toimivien kouluttajien ryhmä. Ryhmään pääsee liittymään kun luo profiilin ja liittyy toimintaryhmään Helsingin ja Uudenmaan piiri, kouluttajat.

Järjestötiedotteet:
Saat postitse Helsingin ja Uudenmaan piirin Tässä ja Nyt -järjestötiedotteen 6 krt./v.
Tutustu myös toimialojen uutiskirjeisiin. 

5. Koulutusten suunnittelu ja järjestäminen käytännössä
Nyt pääset itse toimintaan. Tutustu liitteenä olevaan koulutuksen järjestäjän muistilistaan.
Koulutuksen järjestäjille -osiosta löytyy lisää tukea. Jos olet saanut osana opetusnäytteen antoa kouluttajaparin ja yhteistyö on ollut hyvää, voitte myös jatkossa toimia yhteistyössä. 

Koulutuksen järjestäminen lähtee aina osaston tai alueen tarpeista. Osasto ja/tai piiri suunnittelevat koulutukset vastaamaan tarvetta ja valitsevat omat kouluttajat. Kouluttajat toimivat yhteistyössä osaston muiden vastuuhenkilöiden kanssa ja osallistuvat yhteistyössä aktiivisesti koulutusten suunnitteluun ja järjestämiseen. Kouluttajan valintaan vaikuttaa mm. tarpeet, vaadittava osaaminen ja hyvät yhteistyötaidot muiden vapaaehtoisten kanssa. Pääsääntöisesti erityisesti pitemmissä koulutuksissa mukana on useampi kouluttaja ja vastuu ja tuki jaetaan kouluttajien kesken.

Kouluttaja ei voi tehdä omaan lukuunsa Punaisen Ristin koulutuksia. 
 

6. Punaisen Ristin kouluttajapätevyyden ylläpitäminen
Kouluttajapätevyys tulee päivittää vähintään kolmen vuoden välein osallistumalla valtakunnallisille kouluttajapäiville (tammikuun 3. tai 4. viikonloppu) tai mahdollisuuksien mukaan piirin järjestämään täydennyskoulutukseen. On myös mahdollista  päivittää pätevyys osallistumalla uudelleen sisältöosalle, jos koulutuksessa on tilaa. 

Kouluttajapätevyyden ylläpitämisestä vastaa tilanteesta riippuen pääsääntöisesti osasto tai piiri, valiten kuitenkin itse omat kouluttajat. Jos sinulla kouluttajana on tarve uusia pätevyys, ole hyvissä ajoin yhteydessä osaston hallitukseen tai piiritoimistoon.  Kouluttaja voi osallistua halutessaan kouluttajapäiville myös vuosittain omakustanteisesti. 

7. Muuta:
Kouluttajilla on vahvaa omaa osaamista. Tämän linkin kautta kouluttaja voi jättää tietoa osaamisestaan ja sitä jaetaan eteenpäin vapaaehtoisille ja osastoille: www.lyyti.in/KouluttajaOsastoonPalsta