Barn- och ungdomsverksamhet

Maria Frände
Kuvaaja: Maria Frände
"Världsaidsdagen 1.12"
Ulf Lassander
Kuvaaja: Ulf Lassander
"Ungdomsläger 2018"
"Babycafé - tematräffar för nyblivna och blivande föräldrar"
Maria Frände
Kuvaaja: Maria Frände
"Veckan mot rasism"
Maria Frände
Kuvaaja: Maria Frände
"Reddie mot rasism"
"Träffpunkten"
Maria Frände
Kuvaaja: Maria Frände
"Sexualhälsa"

Babycafé

Under de senaste åren har distriktet ordnat tematräffar för nyblivna och blivande föräldrar i Vasa och Korsholms området. Träffarna ordnas på Folkhälsanhuset Wasa i samverkan med Folkhälsans familjecafé. Målet med träffarna är att ge den nya familjen stöd och verktyg för en positiv och fungerande vardag samt att ge föräldrar möjligheten att diskutera aktuella teman med sakkunniga och andra i samma situation. Målgruppen är blivande föräldrar och nyblivna föräldrar med barn under ett år, men alla föräldrar med barn är välkomna med om temat intresserar. 
Träffarna är alltid kostnadsfria. Under åren har bl.a. teman som kemikalier, sömn, reflektivt föräldraskap, babypoesi, träning efter graviditeten, första maten, babymassage, amning och förlossning presenterats av och diskuterats med sakkunniga. Information om kommande träffar sätts alltid ut på RedNet och Facebook. Hör gärna av dig om du är intresserad av att delta, har tips på ett intressant tema som passar målgruppen eller om du är intresserad av att själva leda gruppen.

Reddie Kids

Reddie Kids är namnet på Finlands Röda Kors klubbverksamhet för barn i åldern 7–12 år. Tanken med verksamheten är att erbjuda barnen en rolig fritidssysselsättning samtidigt som de på ett lekfullt sätt får bekanta sig med Röda Korsets verksamhet och värderingar. Själva Reddie Kids-klubben ordnas som en del av avdelningens verksamhet, d.v.s. avdelningen hjälper till med utrymmen, material, marknadsföring samt annat stöd som eventuellt behövs, medan klubbledaren ansvarar för planeringen och förverkligandet av klubbverksamheten.

Ungdomsutskottet

Österbottens distrikt har ett ungdomsutskott på ca tio medlemmar i åldern 16–29 år som träffas 1–2 ggr/månad för att planera, diskutera, lyfta fram och förverkliga barn- och ungdomsverksamhet i distriktet. Utskottets huvudsakliga uppgift är att:

  • utveckla och stöda ungdomsverksamheten i distriktet
  • lyfta fram ungas intressen i organisationen och samhället
  • ordna och/eller delta i möten, utbildningar och evenemang, regionalt och nationellt
  • stöda avdelningarna i deras lokala verksamhet för barn och unga

Under året ordnar utskottet program under Röda Korsets kampanjer, informerar om ungdomsverksamheten samt ordnat olika evenemang med teman som antirasism, vänverksamhet, sexualhälsa, första hjälp etc. Vi söker kontinuerligt nya medlemmar så om du är i åldern 16–29 år och intresserad av humanitärt arbete ta kontakt med distriktets ungdomssamordnare. 

Lägerverksamhet

Vi har aktiva lägersomrar i Österbotten, intresset är stort både för Knattelägret som ordnas i Sundom och för ungdomslägret som tidigare år ordnats på olika platser runt om i Österbotten men nu prövat på ett äventyrsläger i Sverige. Knatteläger Sedan år 2002 har rödakorsavdelningarna i Korsholm arrangerat ett sommarläger på Kronvik lägergård i Sundom. Knattelägret ordnas årligen i månadsskiftet juli-augusti av avdelningarnas frivilliga. Till lägret välkomnas ca 30 barn från årskurs 3–5 för att bekanta sig med Röda Korsets verksamhet, leka, simma och få nya vänner. Intresset för lägret har under åren alltjämt varit stort och intresset utmynnade i en önskan om ett läger även för äldre barn. Som svar på detta önskemål gick rödakorsavdelningarna i Vasa och Korsholm samman år 2009 och bildade FRK Ungdomslägergruppen.

Ungdomsläger

Det första ungdomslägret förverkligades sommaren 2010 ute på Rönnskär i Malax skärgård. Lägret har därefter flyttats från år till år för att nå ut till så många av distriktets unga som möjligt, vilket även har resulterat i att ungdomslägergruppen har utökats med representanter från flera rödakorsavdelningar i Österbotten. Under perioden 2009–2018 har åtta rödakorsläger för ungdomar förverkligats i Österbottens svenska distrikt. År 2018 hölls lägret för första gången utanför Österbotten, denna gång blev det ett äventyrsläger i den svenska vildmarken med bl.a. forsränning, första hjälpen i naturen och höghöjdsbana på programmet. Eftersom ungdomslägret är ett uppskattat koncept börjar planeringen av nya äventyr direkt efter avslutat läger. Lägret hålls i regel under fyra dagar i mitten av juli. Målgruppen är unga i åldern 12–16 år, bosatta i Österbotten.

Träffpunkten

Träffpunkten är en mötesplats för unga vuxna där det finns utrymme att i en kravlös gemenskap diskutera olika relevanta teman. Konceptet går ut på att unga vuxna i diskussionsform får berätta sin historia för andra unga, efter presentationen finns tid för kaffe och fortsatt diskussion. Träffpunkten är ett samarbete mellan FinFami i Österbotten, Folkhälsan och FRK Österbottens svenska distrikt. Under åren har bl.a. teman som mångkultur, psykisk ohälsa, stress och missbruk behandlats. Tillfällena är kostnadsfria och ordnas på Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 25, Vasa. Håll utkik på RedNet och Facebook efter nya Träffpunkten-kvällar.

Antirasism

Arbetet mot rasism är en viktig del av Röda Korsets ungdomsarbete. Den nationella kampanjen Veckan mot rasism som varje år ordnas veckan kring den 21.3 är en av de kampanjer som engagerar unga i distriktet mest. Veckan uppmärksammas på olika sätt i distriktet genom information, materialutdelning och jippon. Exempelvis år 2018 ordnade ungdomsutskottet tillsammans med internationella klubben och representanter från olika avdelningar ett jippo på torget lördagen den 24.3. Det delades ut material, diskuterades anti-rasism och bjöds på våfflor, kaffe och god stämning.

Sexualhälsa

Årligen den första december uppmärksammar organisationer världen över den internationella Världsaidsdagen. Dagen instiftades för att öka människors kännedom om hur hiv kan bekämpas samt för att minska fördomarna om sjukdomen och diskrimineringen av hiv-smittade. För att synliggöra dagen i Österbotten ordnade Internationella klubben tillsammans med Österbottens ungdomsutskott ett stämningsfullt fackeltåg i Vasa centrum år 2017. Tåget med ett tjugotal ungdomar startade tågade runt i Vasa centrum, efteråt samlades alla på Vasa torg där det delades ut informationsmaterial, kondomer, pins och ballonger till förbipasserande. Eftersom det var en fredag kväll i december var det många glada människor i farten som gärna tog emot material och diskuterade temat med våra unga rödakorsare. Material I avdelningen kan ni delta i sexualhälsoarbetet genom att förslagsvis ordna ett evenemang, dela ut informationsmaterial om könssjukdomar eller hålla kondomkörkortet på en skola. Material finns att beställa på punaisenristinkauppa.fi. Det går även att beställa kondomer och informationsmaterial direkt från distriktskansliet. Exempelvis Kondomkörkortet är ett lättfattligt och okomplicerat sätt att lyfta fram och diskutera frågor kring sex och könssjukdomar.