Valmius ja varautuminen syntyvät yhteistyöllä

Suomen Punaisen Ristin Savo-Karjalan piiri hyväksyi viime sunnuntaina pitämässään vuosikokouksessa julkilausuman, jossa se toivoo varautumiselle ja valmiudelle entistä merkittävämpää asemaa julkisessa keskustelussa ja muistuttaa yhteistyön tärkeydestä yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Viestinsä piirikokous suuntasi kunnille, omille jäsenilleen, muille järjestöille sekä tavallisille kansalaisille.

Julkilausumassaan piirin kokous totesi muun muassa, että erilaiset yhteiskunnan arkeen vaikuttavat häiriötilanteet aiheuttavat sen, että varautumiselle ja valmiussuunnittelulle laitetaan tässä hetkessä aiempia vuosikymmeniä enemmän painoarvoa.

Valmiustyössä on paikallisten ja alueellisten kysymysten lisäksi huomioitava myös globaalit tapahtumat. Kriisien, konfliktien ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia on arvioitava valmiuden näkökulmasta myös Suomessa. Myös työttömyyden ja syrjäytymisen mukanaan tuomat haittavaikutukset voivat tulevaisuudessa aiheuttaa yllättäviäkin ongelmia. Lisäksi sään ääri-ilmiöt nähdään jo nyt enemmän todennäköisinä kuin poikkeuksellisina vaihtoehtoina.

Julkilausumassa todetaan, että Suomen Punainen Risti on valmiusjärjestö, joka on varautunut auttamaan hädässä olevaa ihmistä ja tukemaan viranomaisia eri avustus- ja pelastustehtävissä. Lähes kaikki Suomen Punaisen Ristin toiminta tukee järjestön auttamisvalmiutta ja varautumista.

 

Toiminnan perustana neljä päätavoitetta

Suomen Punaisen Ristin Savo-Karjalan piirin vuosikokous hyväksyi piirin viime vuoden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion kuluvalle vuodelle.

Piirikokous hyväksyi toimintasuunnitelmaansa Suomen Punaisen Ristin yleiskokouskauden päätavoitteet, jotka ovat tehokas auttaminen meillä ja maailmalla, vahvan yhteisöllisyyden rakentaminen sekä hyvinvoinnin ja turvallisen elämän vahvistaminen, rohkea vaikuttaja – asiantunteva inhimillisyyden puolustaja sekä vetovoimainen ja uudistuva vapaaehtoisjärjestö.

 

Kari Sarkkinen jatkaa piirin johdossa

Suomen Punaisen Ristin Savo-Karjalan piirin puheenjohtajana jatkaa Kari Sarkkinen Tohmajärven osastosta ja varapuheenjohtajana Riina Myyryläinen Kuopion osastosta.

Piirin hallitukseen toimikaudelle 2019-2021 valittiin Sinituuli Dufva Joensuun osastosta, Pekka Kenjakka Kuopion osastosta, Marjukka Konttinen-Lappalainen Rääkkylän osastosta, Outi Kuningas Polvijärven osastosta, Senni-Milla Luostarinen Varkauden osastosta, Heikki Sederholm Kuopion osastosta, Katja Oinonen Suonenjoen osastosta ja Markus Kontiainen Nurmeksen osastosta.

Piirin hallituksessa jatkavat: Aho Minttu, Kuopio, Bäck Anne, Airaksela, Forsblom Outi, Tikkala, Kasurinen Markku, Uimaharju, Malinen Tomi, Nilsiä, Ruuskanen Elvi, Lapinlahti, Savonkari Marko, Kuopio, Valkama Jaana, Kiihtelysvaara.

 

LISÄTIETOJA:

Toiminnanjohtaja Kaisu Haataja

Puh: 050 0322 910