Hyvät toimintatavat, uudet ideat – etsimme kiinnostavia esimerkkejä ja uusia kokeiluja!

Ari Räsänen
Kuvaaja: Ari Räsänen

Tehdäänkö sinun osastossasi fiksulla tavalla asioita?

Onko teillä pieniä tai isoja onnistumisia (uudenlaisesta) auttamisesta ja toiminnan organisoimisesta? Ilmianna osastosi tai toimintaryhmäsi (tai naapuriosasto) ja kerro mitä ja miten teitte.

Tavoitteenamme ei ole valita hyviä osastoja vaan tunnistaa hyviä ja toimivia tekemisen tapoja. Näitä voisivat olla esimerkiksi:

  • Kiinnostava tapa rekrytoida ja vastaanottaa vapaaehtoisia
  • Uusi auttamisen tapa
  • Osastojen alueellinen yhteistyö
  • Toimiva tapa tukea vastuuvapaaehtoisia
  • Autettavasta auttajaksi ketjun toteutuminen
  • Sosiaalisen median tai Oma Punainen Risti -järjestelmän hyödyntäminen
  • Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa

Kerättävistä hyvistä toimintatavoista ja käytänteistä jaamme tietoa myös muille osastoille. Tavoitteenamme on samalla tunnistaa mitkä syyt johtivat onnistumiseen ja hyödyntää näitä valtakunnallisesti.

 

Pilotoidaan jotain ihan uutta?

Hyvien toimintatapojen lisäksi etsimme rohkeita osastoja kehittämään ja kokeilemaan aivan uudenlaisia tapoja toimia paikallisesti. Tätä varten etsimme valtakunnallisesti 10-15 osastoa, jotka haluavat omista tarpeistaan lähtien kehittää uutta. Näissä pilottiosastoille räätälöidään kokeiltavaan tapaan sopiva sparraus ja tuki yhteistyössä piirin ja keskustoimiston kanssa.

 

Keneen yhteys?

Ilmiannot sekä kyselyt pilottiosastokokeiluista voi lähettää Punaisen Ristin keskustoimistolle järjestökehityskoordinaattori Katriina Kuuselalle, katriina.kuusela@redcross.fi / 040 546 6458.