Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus ja pohdittiin Punaisen Ristin kansainvälistä merkitystä

Tero Hintsa
Kuvaaja: Tero Hintsa
"Suomen Punaisen Ristin puheenjohtaja Pertti Torstila vuosikokouksessa."
"Onnea uudelle hallitukselle!"
Tero Hintsa
Kuvaaja: Tero Hintsa
"Noora Aho, Jasmin Äijälä, Nita Sammalisto ja Taija Savolainen esittelivät nuorisovaliokunnan toimintaa."
Tero Hintsa
Kuvaaja: Tero Hintsa
"Sari Reinikainen esitteli ensiapukoulutuksia ja defibliraattori -kampanjaa."
Tero Hintsa
Kuvaaja: Tero Hintsa
"Huomionosoitusten jakotilaisuus vuosikokouksessa."
Tero Hintsa
Kuvaaja: Tero Hintsa
"Vuosikokouksessa jaettiin huomionosoituksia."
Tero Hintsa
Kuvaaja: Tero Hintsa
"Vuosikokoukseen kokoontui noin 100 vapaaehtoista."

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin vuosikokous järjestettiin Tuurissa 27.4.2019. Piirin alueen osastoista kokoukseen osallistui noin 100 vapaaehtoista. Kokouksessa vieraili Suomen Punaisen Ristin valtakunnallisen hallituksen puheenjohtaja Pertti Torstila.

Piirin hallitus uudistui

Tasavallan presidentin asetuksessa Suomen Punaisessa Rististä määritellään piirit alueellisen toiminnan toteuttajiksi ja vastaavasti paikallinen vastuu osastojen tehtäväksi.

Asetuksen mukaisesti piirin toimieliminä ovat piirin kokous ja piirin hallitus. Piirin hallituksen jäsenet valitsee piirin kokous kahden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Piirin hallituksella on lukuisia tärkeitä tehtäviä. Ne ovat määritelty Suomen Punaisen Ristin piirien johtosäännössä. Hallitus esimerkiksi hyväksyy piirin toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Vuosikokouksessa päätettiin piirin hallituksen jäsenten lukumäärästä. Hallitus muodostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja 12 jäsenestä. Piirin hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Alpo Tanskanen Jyväskylän osastosta ja varapuheenjohtajaksi Hannu Kuokkanen Vaasan suomalaisesta osastosta.

Piirin hallituksen jäseniksi valittiin:

Ville Lahti, Seinäjoen osasto

Marko Järvenoja, Toholammin osasto

Taina Hämäläinen, Karstulan osasto

Matti Mustajärvi, Kaustisen osasto

Johanna Peltokoski, Ilmajoen osasto

Eeva Vuorimies, Laukaan osasto

Hallituksessa jatkavat Harri Jokiranta Seinäjoen osastosta, Harri Koivisto Keuruun osastosta, Markku Kyllönen Saarijärven osastosta, Nita Sammalisto Jyväskylän osastosta, Juha Turkulainen Kurikan osastosta ja Juha Vähänen Pietarsaaren osastosta.

Esittelijänä piirin hallituksessa toimii toiminnanjohtaja Pekka Annala ja sihteerinä järjestöpäällikkö Jooel Niittynen.

Kansainvälinen Punainen Risti rakentuu kahdelle peruspilarille

Kansainvälinen Punainen Risti rakentuu kahden peruspilarin päälle: 1) Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ja 2) Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälinen liitto. Komitea auttaa sodissa ja muissa ihmisen aiheuttamissa konflikteissa. Liitto auttaa luonnonkatastrofeissa ja sotien jälkitilanteiden jälleenrakennuksessa. Viime aikoina työnjaon selkeyttäminen on noussut entistä tärkeämmäksi. Kriisit ja konfliktit sekoittuvat sekä monimutkaistuvat.

- On vaikeampaa erotella kriisejä perinteisellä mittapuulla, viisi vuotta Suomen Punaista Ristiä johtanut puheenjohtaja Pertti Torstila kertoi.