”Olemme opiskelijoiden elämässä mukana mahdollistajina”- SPR ja Stadin ammattiopisto etsivät vapaaehtoisia VALMA-koulutukseen

Johanna Latvala
Kuvaaja: Johanna Latvala
"Vapaaehtoistyötä tekevä Eeva Heino avustaa VALMA-opiskelijaa."
Johanna Latvala
Kuvaaja: Johanna Latvala
"Marja Pakaste koordinoi viime vuonna alkanutta SPRn vapaaehtoistyötä VALMA-koulutuksessa."
Johanna Latvala
Kuvaaja: Johanna Latvala
"Vapaaehtoisena toimiva Ilpo Malmioja vetää VALMAssa omaa matematiikan ryhmäänsä"
Johanna Latvala
Kuvaaja: Johanna Latvala
"Vapaaehtoisena toimiva Ilpo Malmioja vetää VALMAssa omaa matematiikan ryhmäänsä"

Nilsiänkadulla Stadin ammattiopiston ovet käyvät jatkuvasti molempiin suuntiin, kun eri-ikäiset VALMA-opiskelijat aloittavat koulutuksen ja siirtyvät sieltä opiskelemaan tai työskentelemään eri aloille.

VALMA on ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus, joka on tarkoitettu peruskoulun päättäneille, ilman toisen asteen tutkintoa oleville nuorille. Koulutus sopii myös aikuisille, kuten maahanmuuttajille ja ammatinvaihtoa suunnitteleville, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan opiskella ammatilliseen perustutkintoon.

Nilsiänkadun toimipisteessä on noin 100 opiskelijaa, ja heidän ikäjakaumansa on noin 16-50 vuotta, arvioi Stadin ammattiopiston kehittäjäopettaja Laura Indrén.

”Yhtä lukuun ottamatta kaikki ryhmät ovat maahanmuuttajaryhmiä. Opiskelijoita tulee ja lähtee koko ajan, koska opintojen aloittamiselle ei ole tiettyä päivämäärää, mutta opintoaika on maksimissaan vuoden.”

Yksi Nilsiänkadun VALMA-ryhmistä koostuu nuorista, joilla ei ole peruskoulun lisäksi mitään muuta koulutusta.

”Nuorten ryhmässä olevilla voi olla mielenterveys- ja päihdetaustaa. Ryhmässä on sekä suomenkielisiä että maahanmuuttajataustaisia”, Indrén kertoo.

Valmalaiset muun muassa opiskelevat suomen kieltä, matematiikkaa, ammatteja ja koulutusaloja, ansioluetteloiden tekemistä, opiskelutaitoja, etsivät vahvuuksiaan ja tutustuvat työelämään.VALMA-koulutus loppuu, kun opiskelijalla on riittävät taidot hakea ammatilliseen koulutukseen tai töihin. Opiskelijoiden vaihtelevat osaamistaustat luovatkin opettajille haasteita opetuksen suunnitteluun.

”Jos joku on esimerkiksi ollut insinööri kotimaassaan, mutta suomen kielen taito ei vielä riitä ammatillisiin opintoihin, voi täältä hakea kielitaitoa ja opiskeluvalmiuksia. Pääasiassa opiskelemme perustaitoja, miten Suomessa opiskellaan ja mitä täytyy ottaa huomioon.”

Osaamistaustat vaihtelevat

Nilsiänkadun erikoisuus on se, että kaikki opettajat opettavat kaikkia ryhmiä. Oppilaiden joustavaa siirtymistä työelämään tai ammatillisiin opintoihin tukevat myös Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset, jotka käyvät auttamassa oppilaita heidän opiskelussaan kerran viikossa. Vapaaehtoiset toimivat opettajien työpareina maahanmuuttajaryhmissäja vaihtelevat opetusryhmiä tarpeen ja osaamisensa mukaan.

”Meillä on SPR:n ansiosta enemmän porukkaa. Jos SPR:stä löytyisi enemmän vapaaehtoisia, olisi VALMA-opinnoissa heille kysyntää. Olemme olleet älyttömän tyytyväisiä, että olemme saaneet tänne SPR:n vapaaehtoisia”, Indrén sanoo.

Vuoden 2018 alkanutta SPR:n vapaaehtoistyötä VALMA-koulutuksessa koordinoi Marja Pakaste SPR:n Kallio-Käpylän osastosta. Hän on myös yksi Nilsiänkadun neljästä vapaaehtoisesta, jotka käyvät yleensä kerran viikossa auttamassa oppilaita. Yleensä vapaaehtoiset ovat mukana keskiviikon kaksoistunnilla.

Pakaste kertoo neljän vapaaehtoisen olevan pienin mahdollinen määrä, jolla toiminnasta on hyötyä.

”Ottaisimme mielellämme mukaan enemmänkin vapaaehtoisia. Silloin voisimme panostaa täällä enemmän tai toimia useammassa toimipisteessä. Toimintamme ei ole säännöllistä, koska teemme vapaaehtoistyötä. Yleensä meitä on kuitenkin ollut ainakin kolme paikalla, mutta ei tämä koulu kaadu, vaikka olisimme joskus kaikki poissa”, Pakaste toteaa.

Pakasteen mukaan oppilailla on opiskelussaanpaljon yksilöllistä avuntarvetta ja koulutuserot ovatvaltavia.

”Osa on lähes luku- ja kirjoitustaidottomia, kun taas osa on suorittanut kotimaassaan korkeakoulututkinnon. Jokaisella pitäisi olla yksilöllinen oppimispolku, ja siihen ihanteeseen pyritään. Se kuitenkin rajoittaa, että opiskelijoita on paljon mutta opettajia vähän.”

”Esimerkiksi yhteishaut ovat vaativia, kun oppilaiden kielitaito voi olla heikko ja monet tarvitsevat yksilöllistä ohjaamista. Tämä voi olla vapaaehtoisellekin vaativaa”, Indrén huomauttaa.

Opetustausta auttaa vapaaehtoistyössä

VALMA-koulutuksessa hyödynnetään taitoja, joita SPR:n vapaaehtoiset ovat saaneet omassa työelämässään. Opetus ja kommunikointi tapahtuvat pääosin suomeksi.

Pakasteen mukaan auttamishalun ja ennakkoluulottomuuden lisäksi olisi hyvä, jos vapaaehtoinen olisi ollut työurallaan jotenkin tekemisissä opetuksen tai koulutuksen kehittämisen kanssa. Tällä hetkellä VALMA-koulutuksessa avustavista SPR:n vapaaehtoisista kolme on eläkkeelle jääneitä opettajia.

”Eläkkeelle jäätyäni huomasin, että sen verran laiska sitä on, ettei pidä itseään virkeänä. Kun työntää itseään tällaisiin juttuihin, pysyy joku draivi päällä”, vapaaehtoisena toimiva Olavi Kokko kertoo.

”Ihmisen pitää käyttää leiviskäänsä hyvin niin kauan kuin siihen kykenee. Oppi on yksi perusasia ihmisen hyvinvoinnille, olit syntynyt missä tahansa. Kun opiskelet, ymmärrät asioita enemmän, et tule hyväksikäytetyksi tai jää maailman ulkopuolelle. Kaikki lisäoppi on ihmiselle hyväksi”, pohtii puolestaan vapaaehtoistyötä tekevä Eeva Heino.

Myös sitoutumista painotetaan – vapaaehtoisen tulisi olla toiminnassa mukana esimerkiksi läpi syksyn tai kevään. Yksi tai kaksi kertaa silloin tällöin eivät riitä.

Vapaaehtoisena toimiva Ilpo Malmioja vetää VALMAssa omaa matematiikan ryhmäänsä. Hänen mukaansa suurimman ilon tuottaa se, kun opiskelijoiden näkee edistyvän.

”Suurimman palkinnon tässä saa siitä, että nämä ovat meidän ja tänne oppimaan tulevien yhteishankkeita: he alkavat oivaltaa eri asioita ja pääsevät tavoitteisiinsa. Olemme heidän elämässään mukana mahdollistajina.”

Näin voit hakeutua vapaaehtoiseksi VALMA-koulutukseen:

Ota yhteyttä SPR:n Kallio-Käpylän osaston kouluyhteistyöstä vastaavaan henkilöön marja.pakaste@kolumbus.fi. Voit saada lisätietoja ja esimerkiksi sopia tulemisesta paikan päälle katsomaan, miten opiskelu tapahtuu ja miten vapaaehtoiset toimivat.

Teksti: Johanna Latvala