Mentalt stöd

Kontaktperson: Diana Nordström, tel. 045 893 8712, nordstrom.diana@gmail.com

Fortsättningskurs i psykiskt stöd Vi fördjupar oss i psykiskt stöd. Tidpunkt: lördag 15.10.2022 kl. 9-17 Plats: Basen, Trollbergsvägen 12, Ekenäs Utbildare: Nina Seeck Pris: Kursen är gratis för medlemmar, övriga 30 € Bindande anmälningar: senast fredag 30.9.2022 till frk.ekenastenala@gmail.com(link sends e-mail). Vänligen meddela namn, adress, e-postadress, telefonummer och medlemsnummer. På platsen finns möjlighet att inta medhavd lunch. Två kaffepauser, avdelningen bjuder på kaffe! Ta med papper och penna.

 

OBS ! OBS !

Fortsättningskursen flyttas framåt, nytt datum är lördag 28.1.2023.