Puhelinnumerot muuttuvat

Piiritoimiston puhelinnumerot muuttuvat

Punaisessa Ristissä käytössä olleet 020-alkuiset numerot poistuivat käytöstä maaliskuun lopussa. Käyttöön jäävät Punaisen Ristin yhteinen vaihteen numero eli 020 701 2000 ja HUPin valmiuspäivystyksen numero 020 377 710.

Piiritoimiston henkilökunnan käytössä ovat jatkossa 040-alkuiset matkapuhelinnumerot. Numerot löytyvät esimerkiksi yhteystietosivuilta: https://rednet.punainenristi.fi/node/4431.

Distriktsbyråns telefonnummer ändras

Röda Korset har tidigare använt sig av telefonnummer som börjar på 020. Dessa upphör att gälla från och med slutet av mars. Finlands Röda Kors allmänna växel behåller numret 020 701 2000, och Helsingfors och Nylands distrikts beredskapstelefon behåller numret 020 377 710.

Distriktsbyråns personal nås i fortsättningen på mobiltelefonnummer som börjar på 040, telefonnumren hittas i Här och Nu och via Kontaktlistan på RedNet.