Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston kevätkokouksessa palkittiin vapaaehtoisia, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönettiin osaston hallitukselle ja muille tilivelvollisille vastuuvapaus vuoden 2018 osalta

Marko Tervo
Kuvaaja: Marko Tervo
"Osaston sääntömääräisessä kevätkokouksessa aktiivimerkillä palkitut ryhmäkuvassa. "

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 26.3.2019 Jyväskylässä.  Paikalla oli yhteensä 16 Jyväskylän osaston jäsentä.

Kokouksen avasi Jyväskylän osaston varapuheenjohtaja Jouko Aho.

Kokouksessa palkittiin Suomen Punaisen Ristin huomionosoituksin Jyväskylän osaston vapaaehtoisia. Jyväskylän osaston hallituksen kokouksessaan 15.1.2019 myöntämillä aktiivimerkillä palkittiin Vieno Aho, Olli Lehtonen sekä Sanna Sinkkonen.  Aktiivimerkillä oli palkittu myös Kaija Mäkiö, Tuija Riikonen, Jenna Rintaluoma ja Nita Sammalisto, mutta he eivät päässeet paikalle. Heille aktiivimerkit tullaan luovuttamaan myöhemmin. Länsi-Suomen piirin piirihallitus oli kokouksessaan 23.2.2019 myöntänyt Mika Leppäselle ja Irma Tolmuselle ansiomerkit. He eivät myöskään päässeet paikalle, mutta ansiomerkit luovutetaan heille myöhemmin.

Kokouksessa kuultiin Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston hallituksen vuoden 2018 toimintakertomus. Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toiminnan pääpainopiste oli vuonna 2018 tiedotustoiminnan kehittämisessä. Jyväskylän osasto sai paljon näkyvyyttä mediassa vuonna 2018.

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensiapuryhmän aikuisten joukkue edusti Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiriä Turussa 16.6.2018 järjestetyissä ensiavun SM-kilpailuissa. Kilpailujoukkueen ryhmänjohtajana toimi Aarno Vitikainen ja ryhmäläisinä Birgitta Alakoski, Mika Leppänen, Timo Pänkäläinen sekä Maarit Ryhänen. Joukkue sijoittautui sarjassaan kuudenneksi. Tilattuja ensiapupäivystyksiä ensiapuryhmällä oli yhteensä 31. Niissä autettuja oli yhteensä 262.

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän, Kuokkalan ja Palokan osastojen yhteinen Nälkäpäivä -keräys (20.-22.9.2018) tuotti yhteensä 17 245,63 euroa Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.

Vapaaehtoiset hälytettiin vuonna 2018 yhdeksään eri kadonneen henkilön etsintään. Yhdessä etsinässä muonitettiin etsijöitä. Kotimaan apua Jyväskylän osasto jakoi kahdeksan eri tulipalotilanteen tai muun onnettomuustilanteen jälkeen vuonna 2018. Etsinnöissä ja kotimaan avun tilanteissa autettuja oli yhteensä 40. 

Jyväskylän osasto jakoi yhteensä 176 eri lapsiperheelle valtakunnallisessa Hyvä Joulumieli -keräyksessä lahjoitettuja 70 euron arvoisia lahjakortteja osaston alueella joulukuussa. Apua tarvinneet perheet etsittiin yhdessä Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimen kanssa. 

Kaikkiaan ystävätoiminnan vapaaehtoisia oli noin 230 henkilöä. Nämä vapaaehtoiset henkilöt toimivat ystäväpareina, ystäväperheinä, kertaluontoisessa asiointiavussa, kerhojen ohjaajina sekä tempauksissa ja muissa yksittäisissä tehtävissä. Vuoden lopussa osastossa oli kaikkiaan 99 ystäväparia. Uusia ystäväpareja yhdistettiin vuoden aikana 43.

Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin vuosikokous järjestettiin 29.4.2018 Jyväskylässä Cumulus Laajavuoressa. Piirihallituksen jäseneksi kaksivuotiskaudelle 2018-2020 valittiin Nita Sammalisto Jyväskylän osastosta. Piirihallituksen puheenjohtajana jatkaa Alpo Tanskanen Jyväskylän osastosta vuoden 2019 vuosikokoukseen asti.

Jyväskylän osaston jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli yhteensä 1 167 henkeä.

Merkittävimpiä varainhankintamuotoja vuonna 2018 olivat mm. ensiapupäivystystuotot, Jyväskylän kaupungin ensihuoltosopimus sekä jäsenmaksutuotot. Tilinpäätös vuodelta 2018 osoittaa -10 163,35 euroa alijäämää. Ensiapupäivystysmyynti ei vuonna 2018 toteutunut odotetulla tavalla, joka selittää osin vuoden 2018 huonoa taloudellista tulosta. Osaston sääntömääräinen kevätkokous vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden osaston hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuoden 2018 osalta.

 

Lisätietoja: tiedottaja Marko Tervo jyvaskyla@punainenrist.fi, 040-754 0038