Hej!-växelverkan utbildningsmodul

Leena Koskela
Kuvaaja: Leena Koskela
"Utbildardagar 2020"

Här får du bekanta dig med och ladda ner Finlands Röda Kors nya växelverkansmodul för frivilligutbildning, Hej!-modulen.

Hej!-modulen är inspirerande och full av aktiviteter. Deltagarna lär sig och får aha-upplevelser genom att göra, prova och interagera. Det här kräver inspiration, mod att handla och en önskan att lära sig och utvecklas tillsammans. Precis som frivilligverksamhet inom Röda Korset alltid gör!

Hej!-modulen ger färdigheter till olika korta möten på mässor, under kampanjer, vid rekrytering, i grupparbete och när man ska hjälpa någon.

Efter utbildningen kan deltagaren

  • stoppa människor för att höra/lyssna och diskutera frivilligverksamhet
  • ta emot nya människor i en grupp och vågar också göra det
  • berätta om frivilligverksamhet för främmande människor
  • handskas med besvikelsen om den man möter inte blir intresserad av frivilligverksamhet

Här nedan hittar du som bilaga utbildarens guide samt övrigt material som behövs. 

Under utbildningen visas en video, den hittas under denna länk https://www.youtube.com/watch?v=lOMdf4an1jw&list=PLEA23BABDF78E9745

LiiteKoko
PDF icon Utbildarens guide247.04 KB
Tiedosto material som behövs13.63 KB
Tiedosto Egenskapskorten12.75 KB
Tiedosto Möte i praktiken13.5 KB