Svenskspråkigt material

Leena Koskela
Kuvaaja: Leena Koskela
"Utbildardagar 01,2020"

Vi har samlat svenskspråkigt utbildarmaterial här.

Materialet finns i vissa fall som direkta länkar till ifrågavarande linjes utbildargrupp. I sådana fall behöver du rättigheter till din egen linjes utbildargrupp här på Rednet, dem kan du ansöka om via ifrågavarande gruppens första sida. 

Röda Korset - Välkommen till vår gemensamma berättelse

Nyfiken på Röda Korset-kurs

Hej!-växelverkan utbildningsmodul

Resursdagen för frivilliga

Mångfald i frivilligverksamheten utbildningsmodul

Ungdomsutbildarnas utbildningsmaterial

Organisationsutbildarnas utbildningsmaterial 

Mångkulturutbildare