Maahanmuuttajien tukeminen

Osastomme järjestää useita LäksyHelppi-kerhoja ja kaksi kielikahvilaa joka viikko.

LäksyHelppi on läksykerho, jossa autetaan lapsia, nuoria ja aikuisopiskelijoita läksyjen teossa. Toiminta on kohdennettu erityisesti maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka eivät saa riittävästi tukea läksyjen tekoon kotona. Kaikki taustaan katsomatta ovat kuitenkin tervetulleita LäksyHelppiin autettavaksi. Kerhojen tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään syrjäytymistä, parantaa motivaatiota koulunkäyntiin sekä vahvistaa kielellistä kotoutumista.

Kielikahviloissa maahanmuuttajat saavat harjoitella suomen taitojaan vapaaehtoisten suomalaisten kanssa jutellen. Kahvilatoiminta on ollut hyvin suosittua sekä maahanmuuttajien että suomalaisten keskuudessa. Kielikahviloihin on uudet ja vanhat vapaaehtoiset tervetulleita mukaan!