Maahanmuuttajien tukeminen

Osastollamme on paljon toimintaa maahanmuuttajien kanssa. 

LäksyHelppi on läksykerho, jossa autetaan lapsia, nuoria ja aikuisopiskelijoita läksyjen teossa. Toiminta on kohdennettu erityisesti maahanmuuttajataustaisille nuorille, jotka eivät saa riittävästi tukea läksyjen tekoon kotona. Kaikki taustaan katsomatta ovat kuitenkin tervetulleita LäksyHelppiin autettavaksi. Kerhojen tavoitteena on pyrkiä ehkäisemään syrjäytymistä, parantaa motivaatiota koulunkäyntiin sekä vahvistaa kielellistä kotoutumista. Länsi-Helsingin alueella järjestämme kerhoja yhteistyössä Länsi-Helsingin somaliyhteisö ry:n kanssa

Osasto on yhteistyössä Töölön seurakunnan kanssa mukana Helsingin kaupungin
koordinoimassa, maahanmuuttajien kotoutumista tukevassa hankkeessa (vv. 2018-2019).
Tavoitteena on edistää maahanmuuttajien hyvinvointia kehittämällä kantaväestön ja
maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta. Länsi-Helsingin alueella käynnistetään erilaisia
monikansallisia toimintaryhmiä, joihin pyritään saamaan maahanmuuttajat aktiivisesti
mukaan.