Tapiolan osasto esittelee toimintaa Tapiolan talviriehassa 9.2.2019

Osaston aktiivit ovat Toriaukiolla osaston päivystyspalveluauton kanssa esittelemässä osaston ja Punaisen Ristin toimintaa klo 11-15.