Kirjaaminen rinnepäivystyksessä

Leena Koskela
Kuvaaja: Leena Koskela

Kirjaminen lisää turvallisuutta

Rinnepäivystäjän antama ensiapu kannattaa aina dokumentoida. Hyvä kirjaaminen tekee annetun avun näkyväksi. Ajantasaiset tilastot edistävät turvallisuuden kehittämistä

 

Uudet lomakkeet

Ensiaputilanteisiin on tehty uudet lomakkeet. Ne on tilattavissa Punaisen Ristin verkkokaupasta osastotunnuksilla. Lomakkeet on tehty suomen ja ruotsin kielellä. Liitteenä on kuvat lomakkeista.

Uudet rinnepäivystykseen soveltuvat lomakkeet ovat:

  • Jalkapartion tarkkailulomake, jota voi rinnepäivystäjä pitää aina taskussa lyijykynän tai muun kylmässä ja kosteassa toimivan kynän kanssa.
  • Ensiavun tarkkailu-saatelomake, ensiapuhuoneessa käytettäväksi, jos autettava tarvitsee jatkohoitoa.

Tarkkailu-saatelomakkeen päällimmäinen osa annetaan autettavalle. Vain siinä näkyy henkilötiedot. Muihin osioihin ei kopioidu autettavan henkilötiedot. Keskimmäinen osio lähetetään Punaisen Ristin piiriin viimeistään kauden lopuksi ja alin osa jää hiihtokeskukseen toiminnan kehittämistä varten. Jalkapartiolomake jää hiihtokeskukseen, jossa se hävitetää. Lomakkeelle ei kirjata autettava henkilötietoja.

Muistathan tilastoida

Jokaisella hiihtokeskuksella on omat tunnukset SHKY:n tapaturmatilastoon. Jokainen autettava on tärkeä tilastoida. Tilastoista nähdään myös paljonko ensiapu rinnepäivystäjät ovat antaneet. Oikeiden tilastojen avulla toimintaa voidaan kehittää yhä turvallisemmaksi ja koulutuksissa painottaa tärkeitä asioita.