Kohdataan kylillä ja keskuksissa hanke

Joonas Brandt
Kuvaaja: Joonas Brandt
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Keväällä Kiertävässä kohtaamispaikassa Naruskalla vieraana oli Napapiirin omaishoitajayhdistyksestä Emilia Hartikainen"
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Posion Hyvän mielen paikassa keväällä oli vieraana Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Laila Setämaa"
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Posion syksykaudella vieraana oli Osuuspankista Leila Ylitolva ja poliisi Matti Mälkiä"
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Kirjastoauto Kyläluuta avoimena kohtaamispaikkana Kemijärvellä. Kuvassa kaksi tyytyväistä lainaajaa Lassilanmutkasta. Ystävykset Sisko Pauna ja Maire Salminen käyttävät kirjastoauton palveluja säännöllisesti ja se tuo heidän elämäänsä kaivattua virkistystä. SPR Kemijärven osaston vapaaehtoinen Maire Martin (vas.) mittasi verenpaineen halukkailta sekä tarjoili maukkaat pullakahvit. "
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Hautajärvellä toivottiin yhteistä kohtaamispaikkaa Etelä-Sallan kylille. Vas. Pentti Kangas, Sakari Huhtala, Sinikka Kangas, Outi Huhtala, Sirpa Viitala, Iida ja Leevi Viitala ja Irma ja Jenny Sirviö "

Kohdataan kylillä ja keskuksissa 2018-2021 on Ikäinstituutin ja Vallin koordinoiman Elämänote ohjelman osahanke. Elämänote on ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen tähtäävä ohjelma ja siinä on mukana yhteensä 20 hanketta, joiden yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeella vähennetään ikääntyneiden yksinäisyyttä, lisätään osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistetaan heidän selviytymiskykyään arjessa ja arjen häiriötilanteissa:

- kehittämällä vapaaehtoistoimintaan pohjautuvaa etsivää ja löytävää ystävätoimintaa
- luomalla vapaaehtoisten organisoimia kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja
- kehittämällä malleja kertaluonteiseen ja lyhytkestoiseen ystävätoimintaan sekä verkostotyöhön.

Hanke on valtakunnallinen, Punaisen Ristin keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen kehittämishanke. Hanke toteutetaan Lapin, Turunmaan ja Länsi-Suomen piirien alueella. Lisäksi mallia testataan ja levitetään myöhemmässä vaiheessa myös muiden piirien alueelle.

Lisätietoja Elämänote ohjelmasta löytyy Ikäinstituutin sivuilta https://www.ikainstituutti.fi/elamanote  

Lapissa on toiminta käynnistynyt kolmen kunnan alueella ja painottuu Avoimien kohtaamispaikkojen luomiseen yhdessä kuntien, kyläyhdistysten ja muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Syksyn 2019 viimeisimmät kuulumiset Kemijärveltä, Posiolta ja Sallasta

Lisätietoja: Sirkka Kellokumpu, 0400 703 289, sirkka.kellokumpu@punainenristi.fi