Kohdataan kylillä ja keskuksissa hanke

Joonas Brandt
Kuvaaja: Joonas Brandt
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Keväällä Kiertävässä kohtaamispaikassa Naruskalla vieraana oli Napapiirin omaishoitajayhdistyksestä Emilia Hartikainen"
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Posion Hyvän mielen paikassa keväällä oli vieraana Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Laila Setämaa"
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Posion syksykaudella vieraana oli Osuuspankista Leila Ylitolva ja poliisi Matti Mälkiä"
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Kirjastoauto Kyläluuta avoimena kohtaamispaikkana Kemijärvellä. Kuvassa kaksi tyytyväistä lainaajaa Lassilanmutkasta. Ystävykset Sisko Pauna ja Maire Salminen käyttävät kirjastoauton palveluja säännöllisesti ja se tuo heidän elämäänsä kaivattua virkistystä. SPR Kemijärven osaston vapaaehtoinen Maire Martin (vas.) mittasi verenpaineen halukkailta sekä tarjoili maukkaat pullakahvit. "
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Hautajärvellä toivottiin yhteistä kohtaamispaikkaa Etelä-Sallan kylille. Vas. Pentti Kangas, Sakari Huhtala, Sinikka Kangas, Outi Huhtala, Sirpa Viitala, Iida ja Leevi Viitala ja Irma ja Jenny Sirviö "
Sirkka Kellokumpu
Kuvaaja: Sirkka Kellokumpu
"Pellossa hiottiin yhteistyökuvioita Länsi-Pohjan omaishoitajien, Lapin muistiyhdistyksen ja SPR Pellon osaston kesken. "
"Sydäniskurin toiminta kiinnosti Kemijärvellä.Maire, terveyspisteen vapaaehtoinen esitteli laitteen käyttöä."
"Hautajärven ryhmäläisiä. "
"Kyläluuta, kirjastoauto kohtaamispaikkana Kemijärvellä."
"Sallan poliisipartio kertoi kuinka suojautua mm. lehtikauppiailta."

Kohdataan kylillä ja keskuksissa 2018-2021 oli  Ikäinstituutin ja Vallin koordinoiman Elämänote ohjelman osahanke. Elämänote on ikäihmisten osallisuuden lisäämiseen tähtäävä ohjelma ja siinä on mukana yhteensä 20 hanketta, joiden yhteisenä tavoitteena on tukea haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa heidän elämänhallintaansa. Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hankkeella vähennetään ikääntyneiden yksinäisyyttä, lisätään osallisuutta ja sosiaalista hyvinvointia sekä vahvistetaan heidän selviytymiskykyään arjessa ja arjen häiriötilanteissa:

- kehittämällä vapaaehtoistoimintaan pohjautuvaa etsivää ja löytävää ystävätoimintaa
- luomalla vapaaehtoisten organisoimia kynnyksettömiä kohtaamispaikkoja
- kehittämällä malleja kertaluonteiseen ja lyhytkestoiseen ystävätoimintaan sekä verkostotyöhön.

Hanke oli valtakunnallinen, Punaisen Ristin keskustoimiston koordinoima kolmevuotinen kehittämishanke. Hanke toteutettiin Lapin, Turunmaan ja Länsi-Suomen piirien alueella. Lisäksi mallia levitetään myöhemmässä vaiheessa myös muiden piirien alueelle. Lisätietoja Elämänote ohjelmasta löytyy Ikäinstituutin sivuilta https://www.ikainstituutti.fi/elamanote  

Lappi

Lapissa painopisteenä oli avoimien kohtaamispaikkojen käynnistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Kohdataan kylillä ja keskuksissa toimintaa pilotoitiin v. 2019 aikana Kemijärvellä, Posiolla ja Sallassa yhteistyössä kuntien, kyläyhdistysten, seurakunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Paikalliset Punaisen Ristin osastot sekä kyläyhdistykset ovat keskeisiä toiminnan ylläpitäjiä paikkakunnilla. Kohtaamispaikkoja käynnistettiin seitsemässä eri kohteessa. 

 

Vuoden 2020 alussa toiminnassa oli mukana viisi kohtaamispaikkaa, kahdessa toimintaa ei jatkettu ja uusia käynnistyi. 

Vuoden 2021 alussa 8 kohtaamispaikkaa oli odottamassa toiminnan käynnistymistä. Korona rajoitti kokoontumisia vielä huhtikuulle saakka mutta toukokuussa päätettiin aloittaa toiminta  kokoontumisrajoitusten puitteissa.