Hälsopunkt

På hälsopunkten får den som vill gratis tips och råd om hur man kan ta hand om sin egen och sin familjs hälsa och välmående. Verksamheten är öppen en gång i månaden. Då ordnas tematräffar eller så kan man bara komma och mäta sitt blodtryck eller prata om hälsa och välbefinnande. Tematräffarna sker i samarbete med regionala patientorganisationer. De frivilliga ger ingen vård och har tystnadsplikt.
Kolla Facebook om öppethållningstider!