Hätäensiapukurssit 4 t ja 8 t verkko-lähijaksokokonaisuutena

Suomen Punaisen Ristin ensiapuohjelmien mukaiset hätäensiapukurssit 4 t ja 8 t on nyt mahdollista suorittaa verkko-lähijaksokokonaisuutena. Verkossa opitaan teoriaa erilaisten tehtävien ja niihin liittyvien saatetekstien avulla. Lähijaksolla harjoitellaan kädentaitoja erilaisissa lavastetuissa tilanteissa.

Hätäensiapu 4 t koostuu 7 lyhyestä teoriaosuudesta ja 2 oppitunnin mittaisesta käytännön harjoituksesta.

Hätäensiapu 8 t koostuu 9 lyhyestä teoriaosuudesta ja 4 oppitunnin mittaisesta käytännön harjoituksesta.

 

Osallistuja, joka on hyväksytysti suorittanut molemmat jaksot, on oikeutettu saamaan SPR:n hätäensiaputodistuksen. Tämä käsittää vain ne verkko-lähijaksokokonaisuudet, jotka SPR on hyväksynyt ja kouluttajana toimii SPR:n ensiavun kouluttajapätevyyden omaava hätäensiavun (HEK) tai ensiavun ja terveystiedon (ETK) kouluttaja.