Terveyden edistäminen

"Hyvää ja turvallista kesää!"
Pentti Vänskä
Kuvaaja: Pentti Vänskä
"Terveyspiste"

Punaisen Ristin terveyden edistämisen ohjelmat koottiin vuonna 2018 kokonaisuudeksi, joka pitää sisällään terveyspisteet, seksuaaliterveystyö, päihdetyö sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmatyö.

Terveyden edistämisen ohjelmissa välitetään tietoa, järjestetään tapahtumia ja kannustetaan ihmisiä huolehtimaan omasta ja lähiyhteisönsä terveydestä, ehkäisemään tapaturmia ja hankkimaan erilaisia arjessa selviytymisen taitoja. 

Punaisen Ristin osastojen vapaaehtoisilla on tärkeä merkitys luotettavan terveystiedon välittämisessä alueen erityistarpeissa. Eri yhteiskuntaluokkien terveyserot ovat Suomessa suuret, jonka vuoksi alueen tunteminen ja terveyden edistämisen kohdentaminen paikallisesti lisää terveystiedon oikeanlaista välittämistä.
 

Terveyden edistäminen Satakunnassa

Terveyspisteet

Terveyspisteessä neuvotaan maksutta, miten huolehtia omasta ja läheistesi terveydestä. Terveydenhuollon ammattilaisten kanssa on mahdollisuus keskustella luottamuksellisesti vaikkapa painonhallinnasta, sairaudesta tai henkilökohtaisesta surusta. Tarvittaessa asiakas ohjataan omaan terveyskeskukseen tai lääkärille. Voit osallistua terveyspisteissä myös erilaisiin tapahtumiin ja ryhmätoimintaan. Terveyspisteeseen voi tulla ilman ajanvarausta.

Satakunnan piirin alueella vuonna 2018 on ollut 14 terveyspistettä, 26 terveyspistevapaaehtoista ja noin tuhat asiakaskohtaamista.

Lisätiedot: Tiina Hiidenoja-Sirén puh. 0400 651105 tai tiina.hiidenoja-siren@punainenristi.fi

Terveyspisteiden yhteystiedot

Tapaturmien ehkäisy

Punaisen Ristin koordinoima tapaturmien ehkäisyverkosto jakaa tietoa tapaturmien ehkäisystä erilaisin viestinnän keinoin: kampanjoiden, koulutuksen, verkkosivujen sekä viestintämateriaalien avulla.

Lisätiedot: Tiina Hiidenoja-Sirén puh. 0400 651105 tai tiina.hiidenoja-siren@punainenristi.fi

Kotitapaturmat

Valtakunnalliset sivut

Terveyspisteet

Päihdetyö

HIV- ja seksuaaliterveystyö

Tapaturmien ehkäisy