Ensiauttajien merkitys hätätilapotilaan ensihoitovaiheessa

Kannattaa luea Saija Naarajärven YMK opinnäytetyö Ensiauttajien merkitys hätätilapotilaan ensihoitovaiheessa http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120720523 Saija toimii Suomen Meripelastusseuran ensiauttajien pääkouluttajana, valtakunnallisessa ensivastekehittämistyöryhmässä (SPR, SPEK, SMPS) ja hän on toinen Ensiattajan taskuopas - kirjan kirjoittajista.

"Koulutetut ensiauttajat toimivat ensivasteyksiköissä, joita käytetään osana ensihoitopalvelua lyhentämään hätätilapotilaiden tavoittamisviivettä etenkin kaupunkikeskittymien ulkopuolella. Ensivasteyksikkö hälytetään hätäkeskuksen kautta silloin, kun sen arvioidaan tavoittavan hätätilapotilaan muita yksiköitä nopeammin tai kun arvioidaan olevan tarvetta useammille auttajille. Tyypillisimmin ensivasteyksikkö hälytetään vakavasta peruselintoiminnan häiriöstä kärsivän tai vakavasti loukkaantuneen potilaan luokse."

"Maallikoiden toiminnasta hätätilapotilaan luona ennen ammattilaisyksiköiden saapumista on niukasti muuta kuin elottoman potilaan hoitoketjuun liittyvää näyttöä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää, millä tavoin ensiauttajat arvioivat hätätilapotilaan tilaa sekä mitä hoitotoimenpiteitä he tekevät hätätilapotilaalle ennen ensihoitoyksikön saapumista. Lisäksi selvitettiin, miten ensiauttajien toiminta tukee ensihoitajien työtä hätätilapotilaan ensihoitovaiheen aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ensiauttajien toiminnasta kohdattaessa hätätilapotilas." Saija Naarajärvi