Ensiauttajien merkitys hätätilapotilaan ensihoitovaiheessa

Kaikkien ensivastetoiminnasta kiinnostuneiden kannatta luekea Saija Naarajärven (Suomen Meripelastusseurana ensiauttajien pääkouluttaja) hieno YAMK opinnäytetyä. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018120720523

"Maallikoiden toiminnasta hätätilapotilaan luona ennen ammattilaisyksiköiden saapumista on niukasti muuta kuin elottoman potilaan hoitoketjuun liittyvää näyttöä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena olikin selvittää, millä tavoin ensiauttajat arvioivat hätätilapotilaan tilaa sekä mitä hoitotoimenpiteitä he tekevät hätätilapotilaalle ennen ensihoitoyksikön saapumista. Lisäksi selvitettiin, miten ensiauttajien toiminta tukee ensihoitajien työtä hätätilapotilaan ensihoitovaiheen aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ensiauttajien toiminnasta kohdattaessa hätätilapotilas." Saija Naarajärvi