Yhä useampi haluaa mukaan vapaaehtoistoimintaan

Leena Koskela
Kuvaaja: Leena Koskela
Sirpa Lehtimäki
Kuvaaja: Sirpa Lehtimäki

Suomessa tehtiin keväällä 2018 laaja tutkimus vapaaehtoisuudesta. Taloustutkimuksen toteuttaman ja Kansalaisareenan, Siviksen ja Kirkkohallituksen teettämän tutkimuksen mukaan yhä useampi osallistuu vapaaehtoistoimintaan, trendi on nouseva.

Naiset ja nuoret tekevät vapaaehtoistyötä eniten, sen sijaan miesten ja ikäihmisten tekemän vapaaehtoistyön määrä on hiljalleen laskenut. Kuitenkin esimerkiksi eläkkeelle siirtyneille auttamishaluisille miehille on järjestöissä suuri tarve.

Vaikka lyhytaikaisen ja verkossa tapahtuvan vapaaehtoistoiminnan määrä on noussut, pitkäkestoinen, järjestöjen kautta kasvokkain tapahtuva vapaaehtoistyö koetaan edelleen tärkeimmäksi.

Entä he, jotka eivät vapaaehtoistoimintaan osallistu? Tutkimuksen mukaan suurin syy olla osallistumatta vapaaehtoistoimintaan on ajanpuute. Toiseksi suurin syy on yllätyksellisempi: vastaajat kertovat, että kukaan ei ole koskaan pyytänyt heitä mukaan vapaaehtoistoimintaan.

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminta Suomessa tavoittaa vuosittain yli 80 000 ihmistä. Apua annetaan mm. vaikeassa tilanteessa oleville lapsille ja nuorille, kadonneille, yksinäisille ikäihmisille, maahan muuttaneille ja turvapaikanhakijoille, tulipalon uhreille, omaishoitajille ja ensiavun tai henkisen tuen tarpeessa oleville. Vapaaehtoisemme ovat tukihenkilöitä, ystäviä, ensiavun osaajia, kielikerhon vetäjiä tai maastoon eksyneen etsijöitä. He auttavat läksyjen teossa, vierailevat hoivakodeissa, kouluttavat humanitaarisen oikeuden säännöistä tai koordinoivat ja kannustavat toisia vapaaehtoisia.

Vapaaehtoiset ovat korvaamattomia. Ilman vapaaehtoisiamme avun antaminen tässä laajuudessa olisi mahdotonta.

Vapaaehtoinen valitsee itse toiminnan, johon hän haluaa osallistua. Myös toimintaan käytettävä aika on vapaaehtoisen omassa harkinnassa; osallistua voi hetkeksi esimerkiksi lipaskerääjänä tai toimintaan voi sitoutua pitkäaikaisemmin. Punainen Risti tarjoaa sekä koulutusta että tukea tehtäviin. Älä pelkää, että pikkusormen antamisesta koko käsi häipyy omasta hallinnasta. Sinä päätät.

Olennaisena osana Punaisen Ristin kaikkea vapaaehtoistoimintaa, myös luottamustehtäviä, on se, ettei toimintaan osallistuville makseta palkkaa. Vapaaehtoisuus on yksi järjestön perusperiaatteista. Periaatetta noudatetaan paikallistasolta järjestön hallitukseen asti. Palkan sijasta vapaaehtoistoiminta tarjoaa tekijälleen ainutlaatuisia kohtaamisia, auttamisen iloa, oppimisen kokemuksia, mahdollisuuksia laajentaa sosiaalisia verkostoja sekä tavan tukea yhteiskunnan hyvinvointia myös yksilökohtaamisten tasolla. Vapaaehtoistoiminta voi toimia myös väylänä työllistymisessä tarvittavien taitojen oppimiseen.

Punainen Risti tarjoaa jokaiselle kiinnostuneelle järjestön periaatteisiin sitoutuvalle mahdollisuuden toimia merkityksellisiksi kokemiensa arvojen puolesta. Järjestön tärkein ohjenuora ja periaate on inhimillisyys: inhimillisen kärsimyksen estäminen ja lievittäminen kaikin tavoin on Punaisen Ristin olennaisin tehtävä ja toiminnan päämäärä.

5.12. vietetään Kansainvälistä vapaaehtoisten päivää. Tänään on hyvä päivä ottaa vapaaehtoisuus puheeksi.  Päivä antaa hienon tilaisuuden myös kiittää vapaaehtoisina jo toimivia: teissä on voimaa, lämpöä ja vaikuttavuutta.

Onko sinua jo pyydetty mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Pauli Heikkinen, toiminnanjohtaja
SPR Varsinais-Suomen piiri