Viestinnän suunnittelu

Osaston viestintäsuunnitelmapohja on koottu vuonna 2018 yhdessä vapaaehtoisten (puheenjohtajien, luottamushenkilöiden ja viestintävapaaehtoisten) kanssa. 

Osaston vuosikellopohja on hiottu vuonna 2018 järjestökouluttajien kanssa tähän muotoon. 

Osaston toimintakäsikirja on ollut jo Länsi-Helsingin osaston toimintaa ohjaava käsikirja menestyksekkäästi jo usean vuoden ajan. Mallia saa vapaasti hyödyntää. 

Osaston kehät ja kasvucanvas ovat osaston viestinnän suunnittelun tueksi tarkoitettuja työkaluja, joita keskustoimistolla parhaillaan kehitetään. 

Punainen Risti auttamistilanteessa (PRAT) -kortit ovat ohjeita kuinka toimia erilaisissa auttamistilanteissa. Tällä hetkellä auttamistilanneviestinnästä on olemassa tämä luonnos, jota voit käyttää laatiessasi osaston viestintäsuunnitelmaa valmiussuunnitelman tueksi.