Den nya utbildningsmodulen Mångfald i frivillighetsverksamhet är klar!

Den nya utbildningsmodulen Mångfald i frivillighetsverksamhet är klar!

Den nya två timmars långa utbildningen är nu färdig. I utbildningen behandlas jämlikhet, normer, interaktionssituationer samt tillgänglighet. Utbildningen är avsedd för alla våra frivilliga.

Syftet med utbildningen är att få redskap för att kritiskt kunna granska normer och fördomar samt förstå deras påverkan vid möten och interaktion. Dessutom fås information om jämlikhet och hur viktigt det är i Röda Korsets verksamhet samt idéer om hur frivilligverksamheten kan göras tillgänglig.

Våra första frivilliga utbildare får redskap för att kunna leda en modul under utbildarutbildningens innehållsdel i Helsingfors 24-25.11.2018. Följande gång man har möjlighet att få behörighet att leda en modul är under utbildardagarna i Tammerfors 19-20.1.2019.