Varsinais-Suomen maakunnallinen pelastaja -huomionosoitus henkisen tuen ryhmille

Sirpa Lehtimäki
Kuvaaja: Sirpa Lehtimäki
Sirpa Lehtimäki
Kuvaaja: Sirpa Lehtimäki
Sirpa Lehtimäki
Kuvaaja: Sirpa Lehtimäki

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun Varsinais-Suomen maakuntatoimikunta on valinnut Varsinais-Suomen maakunnalliseksi pelastajaksi Varsinais-Suomen alueella toimivat henkisen tuen alueelliset hälytysryhmät: SPR Loimaan seudun henkisen tuen ryhmä, SPR Salon Seudun henkisen tuen ryhmä, SPR Turunmaan henkisen tuen ryhmä, SPR Turun seudun henkisen tuen ryhmä ja SPR Vakka-Suomen henkisen tuen ryhmä. 

Henkisen tuen ryhmillä jo pitkä historia

Varsinais-Suomen maakunnan alueella henkisen tuen hälytysryhmätoiminta on pitkäikäisintä ja kattavinta Suomessa. Hälytysryhmätoiminta on alkanut 2000-luvun alusta Turun seudulta laajeten jokaiselle maakunnan seutukunnalle. Viimeisin ryhmä, SPR Loimaan seudun henkisen tuen ryhmä perustettiin vuonna 2017.

Ryhmät toimivat erikseen tai yhdessä osana muuta SPR:n tai Vapepa-verkoston operaatiota erikseen hälytettävinä hälytysryhminä. Kaikkien ryhmien toiminta-alueena on koko maakunta, mutta kunkin ryhmän toiminta painottuu omaan seutukuntaansa. Ryhmän jäsenet ovat erityiskoulutettuja vapaaehtoisia ja erittäin sitoutuneita maallikkoauttajia useissa tehtävissä viikoittain. Heidän tehtävänsä keskittyvät pääosin henkisen tuen auttamiseen.

Hälytysmäärät lisääntyneet

Hälytysmäärät ovat viime vuosina lisääntyneet niin tarpeen kuin toiminnan laajetessa. Ryhmillä oli vuonna 2017 yhteensä 83 tehtävää, vuonna 2016 tehtäviä oli 71 ja vuonna 2015 42 eri tehtävää. Vuoden 2018 alkupuoliskon tehtävämäärä oli 32. Eniten tehtäviä on lähes 450 000 asukkaan Turun seutukunnalla.

Henkisen tuen hälytysryhmät suorittavat pääosan Varsinais-Suomen alueella tilastoiduista ensihuoltotehtävistä usein yhdessä paikallisen SPR-osaston kanssa, mikäli tehtäviin sisältyy materiaalista auttamista tai muiden Vapepa-ryhmien kanssa suuronnettomuuksissa.

Pääosa tehtävistä koskettaa yksittäistä perhettä. Perhe on voinut kokea äkillisen traumaattisen tilanteen, kuten perheenjäsenen äkillisen kuoleman tai esimerkiksi tulipalon kodissaan, jolloin tehtävään osallistuu 2-3 henkilöä kohteessa ja toimintaa valvova hälyttäjä. Vuosittain ryhmät osallistuvat myös laajempiin ensihuoltotehtäviin yhdessä viranomaisten kanssa. Silloin kyseessä on usein onnettomuus tai sen uhka, tai esimerkiksi kerrostaloevakuointi.

Mittava operaatio Turussa

Mittavin operaatio ryhmällä oli elokuussa 2017 Turun kauppatorin terrori-iskun yhteydessä. Silloin kaikki ryhmät yhdessä muiden vapaaehtoisauttajien kanssa olivat lievittämässä tapahtuman aiheuttamaa järkytystä ja psykologista traumaa. Avun antaminen aloitettiin lähes välittömästi onnettomuuden jälkeen yhdessä viranomaisten kanssa niin tapahtumapaikalla, TYKS-sairaalan kriisikeskuksessa kuin sosiaalipäivystyksen kriisipuhelimessakin. Apua annettiin lähes kahden viikon ajan (partiointi kauppatorilla ja sosiaalipäivystyksen puhelinpäivystys). Vapaaehtoisia oli auttamassa myös lähimaakunnista, ja yhteistyössä oli mukana myös SPR:n kriisipsykologit kunnallisten toimijoiden apuna.

Vapaaehtoisten rooli erityisesti turvallisuuden tunteen palauttamisessa kaupunkilaisten keskuudessa oli merkittävää. Kaikkiaan auttamistapahtumaan osallistui 120 vapaaehtoista ja heille kertyi yli 1000 henkilötyötuntia.

Ryhmät viranomaisten apuna

Henkisen tuen ryhmät toimivat aina viranomaisten tukena ja heidän johdossaan, vaikka toiminta itse tehtävässä onkin itsenäistä. Pääsääntöisesti ryhmät toimivat yhteistyössä kuntien sosiaalitoimen kanssa, jolloin ohjaavana viranomaisena on maakunnallinen sosiaalipäivystys tai joissakin tapauksissa kunnallinen sosiaalitoimi. Osa tehtävistä tulee myös poliisilta (kuolinviestin viemisen jälkeinen auttaminen yhdessä seurakuntien kanssa). Hälyttäjänä saattaa olla myös ensihoito tai pelastustoimi. Ryhmien toiminnasta on sopimus kaikkien maakunnan kuntien kanssa.

Koulutuksia ja harjoituksia

Henkisen tuen ryhmissä toimii tällä hetkellä yhteensä 80 henkilöä. Ryhmien henkilöstö on peruskoulutettu ja haastateltu jo ennen ryhmään mukaan ottamista, ja he ovat velvoitettu jatkuvaan täydennyskoulutukseen kerran kuukaudessa.

Ryhmät harjoittelevat säännöllisesti myös yhdessä viranomaisten kanssa: esimerkiksi työparityöskentelyä sosiaalipäivystäjän kanssa tai toimintaa eri suuronnettomuustyypeissä mm. evakuointikeskuksissa tai laiva- ja lentoterminaaleissa.

Osa henkisen tuen ryhmän jäsenistä on koulutettu purkamaan ryhmän tehtävät ja mm. vaativat Vapepa-tehtävät. Ryhmä ei toteuta ryhmäpurkuja ns. ulkopuolisille.

Ryhmät päivystävät virka-ajan ulkopuolella ryhmäkohtaisilla viranomaisnumeroilla. Henkilöstön hälyttäminen toimeksiannon jälkeen tapahtuu tekstiviestein tai soittamalla. Virka-aikana henkisen tuen ryhmä on hälytettävissä suuronnettomuuksiin tai poikkeaviin tilanteisiin erikseen sovitulla menettelyllä.

Lisätietoja: valmiuspäällikkö Tommi Virtanen, SPR Varsinais-Suomen piiri, 020 701 2405