Ensiapupäivystäjien osaamisen varmistaminen 2019

Ari Räsänen
Kuvaaja: Ari Räsänen

Suomen Punaisen Ristin ensiapupäivystäjien hätäensiaputaitojen osaaminen ja toimintaohjeiden tunteminen tulee varmistaa vuosittain. Tätä varten ovat käytössä valtakunnalliset arviointilomakkeet. Lomakkeet on nyt julkaistu Aineito -osion alla. Näissä lomakkeissa on osalle myös uutta asiaa erityisesti liittyen ensiarvion ja tarkennetun tilanarvion tekemiseen.

Osaamisen varmistamisen tavoitteet:

 • kaikki ensiapupäivystäjät hallitsevat hätäensiavun antamisen
 • kaikki ensiapupäivystäjät saavat hätäensiaputaidoista palautetta yhdenmukaisin perustein
 • kaikki ne ensiapupäivystäjät jotka ovat käyneet lääkekoulutuksen ja haluavat osallistua itsehoitolääkityksen tukemiseen, tietävät missä tilanteissa he voivat tukea asiakkaan itsehoitolääkitystä ja miten.

 

Osaamisen varmistaminen:

 • tukee oppimista
 • korostaa hätäensiavun toimintaprotokollaa
 • yhtenäistää ensiapuopetusta ja harjoittelua
 • on apuna ensiavun kertausharjoituksissa
 • syventää vapaaehtoisten osaamista erityisesti ensiarvion ja ryhmäelvytyksen ja tarkennetun tilanarvion osalta

 

Kenelle osaamisen varmistaminen on tarkoitettu?

 • Kaikkien ensiapupäivystäjäien tulee suorittaa osaamisen varmistaminen hyväksytysti vuosittain.
 • Ensiauttajien tulee suorittaa ensiauttajien oma testi hyväksytysti vuosittain, mihin sisältyy ensiapupäivystäjien osaamisen varmistaminen. Ensiauttajien testi toteutetaan niin kuin se on sovittu sairaanhoitopiirin kanssa.  
 • Ensiapupäivystäjinä toimivien terveydenhuollon ammattilaisten tulee suorittaa ensiapupäivystäjien osaamisen varmistaminen hyväksytysti.

 

Teemat vuonna 2019

 1. PPE-D pareittain 10min
 2. Tajunnan lasku (hereillä/heräämätön)
 3. HUPSIS -tunnuksen luominen tai päivittäminen
 4. Autettavan itsehoidon tukeminen - lääkkeen luovuttaminen autettavalle, käytännön näyttö tai vaihtoehtoisesti kirjallinen testi. Tämä osaamisen varmistaminen on tarkoitettu niille ensiapupäivystäjille, jotka ovat käyneet lääkekoulutuksen ja haluavat osallistua itsehoitolääkityksen tukemiseen.
 5. Opetusrasti: Ryhmäelvytys
 6. Opetusrasti: Autettavan suojaaminen kylmältä, peittely
 7. Itseohjautuva rasti: Ensiapupäivystyksen laatuauditointiin tutustuminen ja ISBAR raportoinnin tukena.