Lemun osaston syyskokous Pakan pirtillä Askaisissa

Lemun osaston syyskokous Pakan pirtillä Askaisissa, osoite Pakankuja 1,  sunnuntaina 25.11.2018 klo 17:00 (syyskokous). Hallitus kokoontuu klo 16:00. Heti hallituksen kokouksen jälkeen ennen syyskokouksen alkua yhteinen ruokailu SPR:n jäsenille. Ilmoittautuminen etukäteen sihteerille Taina Kiurulle tai lemunosasto(at)gmail.com.