Ensiaputoiminta

"Ensiapuharjoitus"
osaston arkisto
Kuvaaja: osaston arkisto
"Ensiapukilpailut Suomenlinnassa, ensiapua antavat Jukka Mäenpää ja Paula Koskela. "
Tiina Sivén
Kuvaaja: Tiina Sivén
"Ensiapuleiri Ahlmanilla, lämpimänä pitäminen on yksi osa auttamista"
Heidi Ljungkvist
Kuvaaja: Heidi Ljungkvist
"Ensiapukilpailut Irlannissa 7.7.2012 Lauri Meriläinen tutkii kaasuräjähdyksessä loukkantuneen peruselintoimintoja ja tuomari tarkastaa vieressä"

Tervetuloa mukaan toimintaan, mukavan harrastuksen pariin - harrastuksen, joka voi pelastaa  ihmishenkiä!

Ensiapu- ja valmiusryhmäläiset ovat vapaaehtoisia, jotka pitävät yllä ensiapu- ja pelastuspalvelutaitojaan aktiivisesti. Ensiapuryhmäläiset kokoontuvat lähes viikottain harjoittelemaan ensiaputaitoja sekä valmiustoimintaa kuten etsintää, ensihuoltoa ja henkisen tuen tietoja. Tietoja ja taitoja pidetään ryhmäiltojen lisäksi yllä leirien avulla.

Ensiapuryhmät päivystävät läpi vuoden monenlaisissa tapahtumissa huolehtien paikalla olevien ensiavusta. Vuosittain vapaaehtoisia ensiapupäivystäjiä näkeekin messuilla, urheilukisoissa tai vaikkapa festareilla ja konserteissa, yhteensä noin 4 000 tilaisuudessa ja autettavia on noin 25 000 (koko Suomessa). Varsinaisena EA-päivystäjänä ryhmäläinen voi toimia kun on täysi-ikäinen, harjoittelee säännöllisesti ensiapuryhmässä, vaaditut kurssit on suoritettu hyväksytysti ja omaa päivystyskortin.

Lisäksi EA-ryhmät toimivat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) kautta viranomaisten apuna erilaisissa hälytys- ja pelastustehtävissä kuten kadonneen henkilön maastoetsinnöissä tai ensihuoltotehtävissä. Ryhmätoiminta on myös paljon muuta, oman kiinnostuksensa mukaan ryhmäläiset osallistuvat esimerkiksi päihdetyön kursseille ja -toimintaan. Lisäksi kilpailuhenkiset ryhmäläiset kisaavat innokkaasti ensiapukisoissa aina piiritasolta SM-kisoihin asti. Erilaisiin talkoisiin ja keräyksiin osallistutaan myös.

Toiminta on vapaaehtoista ja harrastaa voi oman elämäntilanteen ja harrastusinnostuksen mukaan.

Lue lisää ensiapuryhmän toiminnasta sekä valmiustoiminnasta ja tule mukaan!