Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toiminnan pääpainopiste on vuonna 2019 ensiapuryhmätoiminnan kehittämisessä

Nita Sammalisto
Kuvaaja: Nita Sammalisto

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 13.11.2018 Jyväskylässä. Paikalla oli 19 Jyväskylän osaston henkilöjäsentä.

Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019. Vuoden 2019 toiminnan pääpainopiste Jyväskylän osastossa on ensiapuryhmätoiminnan kehittämisessä. Ensiapuryhmätoiminta on yksi osaston tunnetuimmista toimintamuodoista. Ensiapuryhmäläiset harjoittelevat yhdessä ensiapu- ja pelastuspalvelutietoja ja -taitoja. Ensiapuryhmä päivystää yleisö- ja urheilutapahtumissa osallistujien turvallisuutta sekä avustaa tarvittaessa eri viranomaisia esimerkiksi kadonneen henkilön etsinnöissä, suuronnettomuuksissa tai muissa erityistilanteissa osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua. Ensiapuryhmään ovat tervetulleita kaikki ensiavusta kiinnostuneet. Aikaisempaa koulutusta tai kokemusta ensiavusta ei vaadita. Tarkoitus on mm. käynnistää valmistelut osaston ensiapuryhmän päivystyspalveluauton vaihtamiseksi. Tarkoitus on myös lisätä ensiapuryhmätoiminnassa mukana olevien ensiapuryhmäläisten lukumäärää. Jyväskylän osaston talousarvio vuodelle 2019 on +/- 0,00 euroa yli-/alijäämäinen.

Kokouksessa paikalla ollut Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin puheenjohtaja Alpo Tanskanen. Hänkiitti Jyväskylän osastoa vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion esittelyn yhteydessä siitä, että toimintasuunnitelma noudattaa koko järjestön toimintalinjausta vuosille 2018-2020. Hän piti vapaaehtoisten tekemää työtä Jyväskylässä erittäin arvokkaana osana kansainvälistä järjestöä. 

Kokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja. Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020 valittiin opetushoitaja Sari Hovila ja varapuheenjohtajaksi sähköasentaja Jouko Aho kaudelle 2019.  Hallituksen jäseniksi kaudelle 2019-2020 valittiin Noora Aho, Vieno Aho, Eeva Hautanen, Tarja Malinen, Marko Tervo ja Leena Tiainen. Kaudelle 2019 valittiin hallituksen jäseneksi vielä Tuija Riikonen. Aiemmin valittuina hallituksen jäseninä jatkavat Olli Lehtonen, Maarit Ryhänen ja Noora Sirkka vuoden 2019 loppuun.  

Lisätietoja: Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston tiedottaja Marko Tervo 040-754 0038, jyvaskyla@punainenristi.fi