Vapaaehtoiset vahvistavat turvallissuutta Utössä

Marjatta Alakahri
Kuvaaja: Marjatta Alakahri
Juha Lindström
Kuvaaja: Juha Lindström
"Ryhmäläiset harjoittelevat joka toinen perjantai"

Vuonna 2015 alkaneen Saaristoapu-projektin (Skärgårdshjälpen) tavoitteena on ollut vahvistaa turvallisuutta Turunmaan saaristossa. Projektin kautta on koulutettu Utön asukkaita ja nyt Punainen Risti on nyt käynnistänyt ensivasteryhmän Utössä. Ryhmä koostuu vapaaehtoisista, joiden tehtävänä on onnettomuustilanteessa tai sairauskohtauksen yllättäessä aloittaa ensiaputoimenpiteet ennen kuin ammattiauttajat ovat paikalla. Utö-ryhmä on ainutlaatuinen Pohjoismaissa.

Ryhmänjohtaja Disa Öhman sanoo, että ensivasteryhmä on parantanut utöläisten turvallisuutta.

- Tavallisesti saa odottaa noin tunnin ennen kuin viranomaisten apu saapuu Utöhön. Nyt pystymme auttamaan nopeammin. Kun helikopteri saapuu paikalle, he voivat lähteä nopeammin sairaalaan, kun olemme jo keränneet potilaan perustiedot. Heidän ei tarvitse aloittaa nollasta, Disa Öhman sanoo.

Ryhmässä on yhdeksän vapaaehtoista, jotka harjoittelevat joka toinen perjantai. Hälytysvalmius on heidän päätehtävänsä, mutta on myös tärkeää antaa perustiedot ensiavusta muille asukkaille.

- Olemme muun muassa näyttäneet miten defibrillaattoria käytetään. Olemme myös aloittamassa terveyspistettä, sanoo Öhman.

Terveyspiste on uusi toimintamuoto, missä järjestetään teemailtoja terveydestä ja hyvinvoinnista.

 

Yhteistyö vapaaehtoisten ja viranomaisten välillä on ryhmän toiminnassa kaiken a ja o. Kuin kuka tahansa Utöstä soittaa 112:een, hälytyskeskus hälyttää edelleen Utö-ryhmän.

- Olemme sanoneet kyläläisille, että jos jotain tapahtuu, he soittavat 112:een, niin hälytys tulee viestinä meille. On tärkeää korostaa, että tieto tulee meille viranomaisten kautta, sanoo Öhman.

Kesän aikana ryhmällä on ollut neljä tehtävää. Yhteistyö viranomaisten ja vapaaehtoisten välillä on ainutlaatuista.

Myös viranomaiset ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön. Tomi Nieminen, ensihoitopäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoitopalveluista, korostaa ennen kaikkea sitä, että ensivastetoiminnan aloittaminen nopeuttaa merkittävästi äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen potilaan tavoittamista Utössä, näin ollen toiminta auttaa merkittävästi sairaanhoitopiiriä lakisääteisen tehtävänsä toteuttamisessa.

- Yksittäisen potilaan kannalta ensivasteyksikkö tuo turvallisuuden tunnetta ja voi parhaimmillaan olla henkeä pelastava nopeasti saapuva apu. Ensivasteyksikkö pystyy helposti olemaan yhteydessä paikalle saapuvaan ensihoitoyksikköön ja välittämään tilannekuvaa tapahtumapaikalta, Tomi Nieminen sanoo.

Utö-ryhmä on tulos Saaristoapu- valmiushankkeesta (Skärgårdshjälpen). Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa turvallissuutta Turunmaan saaristossa kouluttamalla vapaaehtoisen meripelastusksen, VPK:n ja Punaisen Ristin vapaaehtoisia ensivastetoiminnassa. Yhteensä on koulutettu 56 henkilöä. Mukana projektissa olivat Punaisen Ristin Turunmaan piiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Åbolands Brandkårsförbund ja vapaaehtoinen meripelastus.

Lisää tietoa:

Disa Öhman,ryhmänjohtaja: 040-479 7435

Tomi Nieminen,ensihoitopäällikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelut: 02 313 7304

Annalena Sjöblom,toiminnanjohtaja SPR Turunmaan piiri: 0400 838 675