Turvatalo on nuorelle välietappi elämässä silloin, kun hän tarvitsee apua tai tukea

Miika Heikkilä
Kuvaaja: Miika Heikkilä

Väliaikaismajoitusta ja keskusteluapua

Turvatalo on nuorelle välietappi elämässä silloin, kun hän tarvitsee apua tai tukea.  

SPR:n Nuorten turvatalot tukevat sekä nuoria että heidän perheitään tarjoamalla heille esimerkiksi murrosikään tai vanhemmuuteen liittyvää keskusteluapua. Nuoret ja perheet hakeutuvat avun piiriin vapaaehtoisesti.

– Pyrimme olemaan helposti lähestyttävä paikka, josta saa nopeasti apua, joko samana tai seuraavana päivänä, Vantaan turvatalon johtaja Pekka Väänänen sanoo.  Julkisessa palvelujärjestelmässä avun saanti saattaa kestää kuukausia.

– Nopeus on mahdollista, koska pystymme tapaamaan nuoria ja perheitä lähes ympäri vuorokauden, ilman lähetteitä. Vastuu oman tilanteen selkeyttämisestä on koko ajan tänne tulevilla ihmisillä itsellään. Turvataloilla ei tehdä diagnooseja tai raskaita suunnitelmia.

– Kun ihmisellä on pulma, mietimme yhdessä, mitä asialle voitaisiin tehdä. Tarkoitus on tehdä elämä mukavammaksi ilman suurta byrokratiaa.

Käy lukemassa koko Aikamerkki-verkkolehden juttu osoitteessa:

https://aikamerkki.org/valiaikaismajoitusta-ja-keskusteluapua/