Nälkäpäivä 2018 tulos

Nälkäpäivä 2018 tuotti Sipoossa 10 001,84€.
Kiitos kaikkille osallituneille!