Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston valimisteleva vaalitoimikunta etsii ehdokkaita hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi, hallituksen jäseneksi kaudelle 2019-2020 sekä toiminnantarkastajaksi ja varatoiminnantarkastajaksi kaudelle 2019

Marko Tervo
Kuvaaja: Marko Tervo

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastossa on 1 234 jäsentä (31.12.2017). Sen toimintamuotoja ovat ensiapuryhmä-, keräys-, monikulttuurisuus-, nuoriso-, seniori-, terveyspiste-, tiedotus-, valmius- ja ystävätoiminta. Osaston toimintaa ohjaa osaston hallitus. Sääntömääräisessä syyskokouksessa (13.11.2018) käytäviä henkilövaaleja valmisteleva vaalitoimikunta etsii ehdokkaita

HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAKSI, VARAPUHEENJOHTAJAKSI, HALLITUKSEN JÄSENIKSI KAUDELLE 2019-2020 SEKÄ TOIMINNANTARKASTAJAKSI JA VARATOIMINNANTARKASTAJAKSI KAUDELLE 2019

tehtävistä väistyvien tilalle.

Kyse on vapaaehtoistehtävistä ja niistä ei makseta luottamushenkilöille palkkaa tai kokouspalkkioita.

Luottamushenkilöitä ehdolle asetettaessa tulee ehdokkailta edellyttää sitoutumista Punaisen Ristin perusperiaatteisiin sekä halua edistääPunaisen Ristin tarkoituksen toteuttamista. Luottamustoimeen voidaan toiminnantarkastajia lukuun ottamatta valita vain järjestön henkilöjäseniä. Luottamustoimeen valittavan tulee olla kirjoilla Jyväskylän osastossa. Järjestön työntekijä ei voi toimia järjestön luottamustoimessa. Järjestön luottamustoimeen valittavan on oltava 15 vuotta täyttänyt. Konkurssissa oleva, liiketoimintakieltoon määrätty tai se, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu, ei voi olla järjestön luottamustoimessa. Järjestön luottamustoimeen valittavalla tulee olla tehtävän laajuus ja vastuut huomioon ottaen riittävä osaaminen ja kokemus.

Sääntömääräisessä syyskokouksessa 13.11.2018 kello 18:30 (Sammonkatu 4) on myös mahdollisuus asettua ehdolle avoinna oleviin luottamustoimiin. Valmisteleva vaalitoimikunta toivottaa kaikki jäsenet tervetulleiksi osaston sääntömääräiseen syyskokoukseen!  Tervetuloa!

Lisätietoja: vaalitoimikunnan puheenjohtaja Ritva Salomaa 0400-544 575, ritva.salomaa@gmail.com