Kun tulee tunne, että nuori tai vanhemmat voisivat hyötyä avustamme…

Joonas Brandt - Suomen Punainen Risti 2017
Kuvaaja: Joonas Brandt - Suomen Punainen Risti 2017
Ottakaa asia puheeksi nuoren/perheen kanssa
 
 Voitte myös...
  • rohkaista nuorta / perhettä ottamaan yhteyttä turvataloon
  • rohkaista nuorta juttelemaan turvatalon käyttömahdollisuudesta huoltajiensa kanssa
  • soittaa yhdessä nuoren kanssa turvatalolle
  • soittaa turvatalolle kysyäksenne neuvoa
  • tulla tutustumaan turvataloon nuoren tai perheen kanssa
  • saattaa nuoren turvatalolle
  • esitellä toimintaamme myös videoklipeillä: https://www.youtube.com/channel/UCppp_BV74uoqYHwlI8D-How

Turvatalolta voidaan soittaa myös perheelle ja esitellä toimintaamme, jos perhe antaa teille luvan välittää heidän yhteystietonsa meille.