Omalympialaiset - kaikki auttajat Omaan!

Onko osastosi jo ottanut Oman käyttöön? Haastamme kaikki vapaaehtoiset rekisteröitymään Oma Punaisen Ristin käyttäjiksi helmikuun loppuun mennessä ja liittymään koko Suomen kattavaan auttajien verkostoon. Kilpailussa palkitaan osastoja, joilla on eniten rekisteröityneitä käyttäjiä Omassa. Jotta eri kokoisilla osastoilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet kamppailla palkintopaikoista, palkitsemme osastoja kahdessa kategoriassa:

1) Osastot, joilla on eniten käyttäjiä (lukumäärä) Oma Punaisessa Ristissä

2) Osastot, joilla on eniten käyttäjiä Oma Punaisessa Ristissä suhteessa osaston jäsenmäärään

Kummankin kategorian voittajaosastolle on luvassa 200€ rahallista tukea digitaalisten taitojen ja palvelujen kehittämiseen ja edistämiseen osastossa sekä uusien verkkovapaaehtoisuuden muotojen kehittämiseen. Lisäksi molemmissa kategorioissa toiseksi ja kolmanneksi tulevat osastot palkitaan 100€ summalla. Palkintosumman osasto voi käyttää tavalla, jonka katsoo hyödyttävän vapaaehtoisiaan ja jäseniään parhaiten, oli se sitten some-koulutuksen järjestämistä tai jotakin muuta.

Kilpailu päättyy 28.2.2019.

Lisätietoja Maija Pokkiselta, maija.pokkinen@redcross.fi

Ohessa on materiaalia, jota piirit ja osastot voivat hyödyntää kilpailun ja Oman markkinoimisessa vapaaehtoisille ja jäsenille. Alta löytyy esimerkiksi kuvia, joita voitte käyttää Facebook-postauksissa sekä kirjepohja, jolla voitte tiedottaa osaston vapaaehtoisia Oman käyttöönotosta osastossa.

 

*

Sitter ni just nu och smider planer för att få era nuvarande frivilliga att skapaprofiler i Oma? Nu lönar det sig att använda alla till buds stående medel för att aktivera era frivilliga för det finns pengar att vinna förde avdelningarflitigast använderOma.Vi har delat upp tävlingen i två olika kategorier för att både små och stora avdelningar ska ha möjlighet att vara med och tävla om priserna:

1) Avdelningar med flest användare (antal) i Oma Röda Korset

2) Avdelningar med flest användare i relation till sittmedlemsantali Oma Röda Korset

Vinnarna i respektive kategori får 200€ i ekonomiskt stöd för att utveckla det digitala kunnandet och de digitala tjänsterna i avdelningen. Tvåan och trean i respektive kategori belönas med 100€. Avdelningen kan använda prissummansom den anser att det tjänar defrivilliga och medlemmarna på bästa möjliga sätt, om det så handlar om att ordnasome-utbildning eller något annat.

Nedan ett materialpaket som stöd för marknadsföringen.

Tävlingen avslutas 28.2.2019 – ni kan alltså dra nytta avvändagskampanjenoch av rekryteringen av nya medlemmar!

Mer information: Maija Pokkinen, maija.pokkinen@redcross.fi

Skapa enprofil nu!