Röda Korsets berättelse-nätkurs

Välkommen för att utföra en kort nätkurs om Röda Korset. Kursen tar ungefär 30 minuter att göra och innehåller bl.a. följande teman

  • Vad är Röda Korset i Finland och utomlands? 
  • Hur fick organisationen sin början?
  • Vilka värderingar styr organisationens verksamhet? 
  • Ett kort sluttest

Du hittar nätkursen via länken nedan.

På svenska
https://rednet.punainenristi.fi/frk-historia/index.html

Suomeksi
https://rednet.punainenristi.fi/frc-tarina/?_ga=2.206290643.1937099220.1646287756-617912432.1576658326

In english
https://rednet.punainenristi.fi/frc-history/index.html