Vapaaehtoiset viranomaisten tukena - turvallisuus syntyy yhteistyöllä

Jori Nordström
Kuvaaja: Jori Nordström
"Kunniamaininnan vastaanottivat Caritas-vapaaehtoiset Maaria Kuitunen SPR Tampereen osastosta ja Tuomas Kalanti Espoon Meripelastusyhdistyksestä"
Ari Keijonen
Kuvaaja: Ari Keijonen
"Markku Leinonen Anjalan VPK, Marko Pousi Lauritsalan VPK, Tommi Virtanen Punainen Risti Caritas-toiminta ja Marika Metsä-Tokila Kalannin VPK"

Turvallisuustoiminta ja sen menestyksekäs hoitaminen on vahvan ja monipuolisen yhteistyön tulos. Turvallisuuteen kuuluvat turvallisuustyötä tekevät viranomaiset, kuten poliisi, rajavartiolaitos, tulli, puolustusvoimat, pelastuslaitokset ja ensihoito. Lisäksi turvallisuusalalla toimii tuhansia eri kokoisia yrityksiä, sekä turvallisuustyötä omissa organisaatiossaan tekeviä turvallisuusammattilaisia. Lisäksi alalla on paljon monipuolista kansalaistoimintaa eri järjestöissä, esimerkiksi Punaisessa Ristissä.

Turvallisuus & Riskienhallinta -lehti jakaa yhteistyössä kumppaniensa kanssa vuosittain Finnish Security Awards -turvallisuuspalkinnot. Ne myönnetään esimerkillisestä turvallisuustoiminnasta ja turvallisuusinnovaatioista, joita laajalla ja monipuolisella turvallisuusalalla on.

Ensimmäisen kerran palkinnot jaettiin vuonna 2015. Palkinto jaetaan 11 kategoriassa, joista yksi on ”Turvallisuusalan vapaaehtoinen”. Turvallisuusalan vapaaehtoinen -palkinto jaetaan vapaaehtoiselle tai vapaaehtoisryhmälle, joka on esimerkillisellä tavalla kunnostautunut jonkin turvallisuusalan osa-alueen vapaaehtoistoiminnassa. Tehdyistä esityksistä valiten ensin enintään kolme finalistia, joista sitten raati valitsee voittajan. Tämän vuoden finalistit olivat Suomalainen VPK-toiminta, SPR:n Caritas-ensivastetoiminta ja Kansalaisareena, palkinnot jaettiin 10.10.2018 Helsingissä.

Suomen pelastustoiminta nojaa vahvaan yhteistyöhön vapaaehtoisten kanssa

Vuoden turvallisuusalan vapaaehtoistoiminnaksi valittiin Suomen VPK-toiminta.Vapaaehtoiset palokunnat eli VPK:t toteuttavat pelastustehtäviä usein niin kutsuttuina sopimuspalokuntina, jotka osallistuvat noin 60 prosenttiin kaikista Suomen pelastustoimen hälytystehtävistä. Sopimuspalokunnat osallistuvat päivittäin keskimäärin 200 tehtävään. Näiden vapaaehtoisten ansiosta Suomessa on maan jokaiseen kolkkaan ulottuva, kansalaisia lähellä oleva paloasemaverkosto.

Vapaaehtoisen palokuntatoiminnan merkitys korostuu myös laajoissa ja pitkäkestoisissa onnettomuuksissa, kuten viime kesänä riehuneiden metsäpalojen torjunnassa. Lisäksi palokuntien nuorisotoiminta on yksi maamme vanhimpia nuorisotyön muotoja. 500 palokunnan yhteydessä toimii nuoriso-osasto, joka kasvattaa turvallisuusmyönteistä ja -taitoista nuorisoa. Palokunnissa on myös palokuntanaisia ja palokuntaveteraaneja, jotka huolehtivat oman vaikutusalueensa turvallisuudesta turvallisuusviestinnän ja -koulutuksen keinoin. On laskettu, että yli 100 000 henkilöä saa oppia oman turvallisuusosaamisensa kehittämiseksi vuosittain.

Kunniamaininnat Punaisen Ristin Caritas-ensivasteelle ja Kansalaisareenalle

Caritas-ensivastetoiminta palkittiin kunniamaininnalla yhdessä Kansalaisareenan kanssa. Kansalaisareena on vapaaehtoisen työn informaatio- ja kehittämiskeskus, joka edistää edellytyksiä ja olosuhteita vapaaehtoiselle toiminnalle. Areena tavoittelee lisäksi sitä, että lainsäädäntö ja viranomaisten käytännöt tukevat ja mahdollistavat vapaaehtoista työtä. Kansalaisareena myös edistää yksityisten henkilöiden, järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä vapaaehtoisessa toiminnassa. 

Turvallisuus syntyy yhteistyöllä

Caritas-ensivastetoiminta on ainutlaatuista kahden kansalaisjärjestön ja niiden vapaaehtoisten toinen toisiaan täydentävää viranomaisia tukevaa yhteistyötä, joka on syntynyt tarpeeseen ja kehittynyt yhteiskunnan muutoksissa viranomaisten tarpeiden ja toimintatapojen muutosten mukana. Toiminta, jota SPR toteuttaa tällä hetkellä yhteistyössä Turun meripelastusyhdistyksen kanssa heidän Abso-veneellään, on jatkunut jo 30 vuoden ajan.  Toimintaan osallistuu vapaaehtoisia, joista osa on myös terveydenhuollon ammattilaisia, kuten ensihoitajia, lääkäreitä ja sairaanhoitajia, sekä meripelastajia. Vapaaehtoisia tulee koko Suomen alueelta Lappia myöten.

Ensivastetoiminnan vaatimukset ovat jatkuvasti kasvaneet koulutusvaatimusten, ensihoitotekniikan ja viestivälineiden kehityksen mukana. Caritas-toiminnan ammattimaisuutta on lisännyt ensihoidon ammattilaisten osallistuminen alusmiehistöön vapaaehtoisina maallikoiden rinnalla.

Caritas-ensivaste on hyvä esimerkki 3. sektorin roolista yhteiskunnan turvallisuuskentässä alueella, jossa viranomaiset ovat ajallisesti kaukana ja avuntarve kausiluonteista. Caritas-toiminta korostaa myös sitä, ettei kaikkea tarvitse tehdä itse, vaan kahden järjestön yhteistoiminta tuottaa enemmän hyötyä yhteiskunnalle kuin erikseen toteutettuna.

Lisätietoja: valmiuspäällikkö Tommi Virtanen, SPR Varsinais-Suomen piiri, 020 701 2405