Hyväpäivä avustusten hakeminen

Ensiapuryhmät voivat hakea tukea toiminnan kehittämiseen, uuden toiminnan aloittamiseen ja projekteihin.  Kertaluontoista avustusta myönnetään vuosittain samalle toiminnalle enintään 300 euroa. Avustusten haku on jatkuva ja se tulee tehdä sähköisellä lomakkeella ennakkoon. Myönnetty avustus maksetaan jälkikäteen raportointia ja kuluerittelyä vastaan. Kuluvan vuoden toimintaan myönnetyn avustuksen raportti ja kuluerittely tulee toimittaa sähköisellä lomakkeella seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä. Hakemukset ja raportit käsitellään kahden kuukauden sisällä niiden toimittamisesta.Luetöstä linkistä ohjeet mitä toimintaa avustetaan ja miten avustusta haetaan.

 

Starttipaketti uudelle ensiapuryhmälle

Vaihtoehtoisesti uudelle ensiapuryhmälle voi hakea starttipakettia, minkä arvo on yli 600€. 

 

Liitetiedostot: