Prop-Up toiminta

Järjestössämme, ja muidenkin vapaaehtoisorganisaatioiden kokemuksien mukaan, ihmisten ja etenkin nuorten sitoutuminen pitkäkestoiseen toimintaan on vähentynyt. Kaikenlainen hallinnollinen ”pakko” koetaan vapaaehtoistoiminnan mielenkiintoa vähentävänä elementtinä. Kokeilukulttuurin edistämiseksi ja uusien vapaaehtoisten mukaan saamiseksi Oulun piiri on kohdentanut erillistä Prop-Up -rahoitusta projektitoiminnan mahdollistamiseksi. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on saada paikallisosastoille valmiita ja toimivia, uusia toimintamalleja ja -ryhmiä.

Tarkoituksena on, että joko olemassa oleva tai pop-up -tyyppisesti muodostunut toiminnan ympärille muodostunut ryhmä haluaa toteuttaa vapaaehtoistoimintaa Punaisen Ristin alla ja siten myös organisaation koordinaation ja mahdollisen rahoituksen tuella. Mahdollinen Prop-Up projektiavustus perustuu strukturoituun hakemuslomakkeeseen, jonka allekirjoittaa ryhmän täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Ryhmän jäsenkoon tulee olla minimissään kolme henkeä.

Prop-Up projektiavustuksella voidaan kompensoida vapaaehtoistoiminnan kuluja, kuten tilavuokria, ilmoitus- ja viestintäkuluja, pieniä materiaalikustannuksia, oman ajoneuvon käyttökustannuksia tms. Ryhmän vetäjä pitää yksinkertaista kirjanpitoa ja avustusta jaetaan vain tositteita vastaan. Koska Prop-Up toimintamalli perustuu projektimaisuuteen, hallinnollinen painotus tulee olemaan toiminnan suunnittelulla, seurannalla, arvioinnilla ja raportoinnilla, joita kaikkia tullaan seuraamaan rahoittajan toimesta.

Prop-Up projektin rahoitusta haetaan alla olevalla lomakkeella, jonka ryhmän vastuuhenkilö allekirjoittaa. Rahoituspäätöksen tekee toiminnanjohtaja ja hakemuksia käydään läpi koko piirin työryhmän kesken. Ryhmälle tai projektille asetetaan vastuuhenkilö piiristä, joka valvoo ja tukee ryhmän toimintaa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Pertti Saarela, pertti.saarela(@)punainenristi.fi, p. 040 5772417.