Distriktskansliets öppethållningstider

Distriktskansliet befinner sig vid vid Nedre Torget 1A, 65100 Vasa. Man går igenom dörren till vänster om HS-centers huvudingång och tar hissen upp till 5:e våningen. I distriktskansliets utrymmen finns skolningsutrymme för de Första Hjälpen-kurser som anordnas.

 

Julens öppettider: Distriktskansliet är stängt 23.12.2019 - 6.1.2020

Välkommen in!