Distriktskansliets öppethållningstider

Distriktskansliet är tills vidare stängt på grund av Corona-läget i Vasa.

 

Distriktskansliet befinner sig vid vid Nedre Torget 1A, 65100 Vasa.

Man går igenom dörren till vänster om HS-centers huvudingång och tar hissen upp till 5:e våningen. I distriktskansliets utrymmen finns skolningsutrymme för de Första Hjälpen-kurser som anordnas.