Punainen Risti auttaa kotimaassa ja maailmalla Nälkäpäivä-keräyksen avulla

Tero Sivula (Lehtikuva).
Kuvaaja: Tero Sivula (Lehtikuva).
"Tulipalo voi hetkessä viedä kaiken. Lahjoittamalla autat tulipalon uhreja kotimaassa."

MEDIATIEDOTE
18.9.2018
Julkaisuvapaa

NÄLKÄPÄIVÄ-KERÄYS 20.-22.9.2018 SAVO-KARJALASSA

Nälkäpäivä on Suomen Punaisen Ristin syyskuussa vuosittain järjestettävä keräys. Nälkäpäivä tunnetaan kaduilla kulkevista lipaskerääjistä, mutta Nälkäpäivänä voi lahjoittaa myös verkossa. Nälkäpäivänä kerätään lahjoituksia Katastrofirahastoon, josta autetaan sekä sotien ja luonnononnettomuuksien uhreja maailmalla että äkillisten onnettomuuksien uhreja Suomessa.

NÄLKÄPÄIVÄ-KERÄYS KESKEINEN ASIA KOTIMAAN AUTTAMISVALMIUDESSA

Nälkäpäivä on merkittävä tukijalka Punaisen Ristin auttamistyölle Suomessa. Samalla keräyksen organisointi testaa järjestön auttamisvalmiutta ja tilannekuvan muodostamista.

Nälkäpäivänä kerätyillä varoilla koulutetaan henkisen tuen vapaaehtoisia, jotka tukevat viranomaisia suuronnettomuuksissa ja avustavat perheitä mm. tulipalojen jälkitilanteissa. Suurissa onnettomuuksissa tai kriiseissä koulutetut vapaaehtoiset ovat suuri apu, jotta ammattilaiset voivat keskittyä omiin tehtäviinsä. Katastrofirahastosta tuetaan myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) koordinointia kotimaassa.

Savo-Karjalan piirissä Nälkäpäivä toteutetaan yhtä aikaa yli 30 paikkakunnalla. Keräyksen organisointi ja tilannekuvan ylläpitäminen testaa samalla valmiutta suuroperaation toteuttamiseen. Tilannekuvan muodostamisessa käytetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa Vapepan OHTO-hälytysjärjestelmää.

- SPR Savo-Karjalan piirin valmiuspäällikkö Mika Korppisen mukaan joukkotekstiviesteihin perustuvalla OHTO-hälytysjärjestelmällä saadaan käynnistettyä operaatio aiempaa nopeammin, kun jokaiselle vapaaehtoiselle ei tarvitse soittaa erikseen. Järjestelmä helpottaa myös tiiviimpää yhteydenpitoa suureen vapaaehtoisjoukkoon reaaliaikaisen tilannekuvan kokoamiseksi.

APUA HETI TULIPALON JÄLKEEN

Kotona tapahtuva tulipalo kotona on yksittäiselle perheelle henkilökohtainen katastrofi. Savo-Karjalan piirin osastot auttavat Nälkäpäivä-keräyksen tuotolla paikkakunnillaan mm. tulipaloissa kotinsa menettäneitä. Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon alueella tulipalojen uhreja tuettiin vuonna 2017 noin 24400 eurolla eli alueen Nälkäpäivän keräystuotosta n. 1/3 käytettiin alueen ihmisten tukemiseen.

- Savo-Karjalan piirissä vapaaehtoiset auttoivat viime vuonna 22 tehtävässä 65 henkilöä Katastrofirahaston varoilla. Avustustehtävien joukossa oli useampia kerros- ja rivitalopaloja, joka nosti avuntarvitsijoiden määrää, toteaa Mika Korppinen. Koko Suomessa vastaavia tehtäviä oli 132 ja autettuja 345 hlöä.

KENTTÄSAIRAALA BANGLADESHISSA

Suomen Punaisen Ristin kenttäsairaalassa Bangladeshin Cox’s Bazarissa riittää potilaita. Yleensä kenttäsairaalat toimivat noin neljä kuukautta katastrofista ja sitten tarvikkeet luovutetaan paikalliselle terveysviranomaiselle toiminnan jatkamiseksi. Bangladeshin leireillä asuu lähes miljoona Myanmarin alueelta paennutta ihmistä. Suuren avun tarpeen vuoksi kenttäsairaala on toiminut Bangladeshissa jo liki vuoden. Ympäri vuorokauden auki olevassa sairaalassa hoidetaan erityisesti vaikeita synnytyksiä ja tehdään vaativia leikkauksia.

Viime vuoden Nälkäpäivänä kerätyillä katastrofirahaston varoilla sairaala voitiin lähettää nopeasti Suomesta Bangladeshiin. Juuri nyt lahjoituksia tarvitaan, jotta sairaala pystyy toimimaan ainakin tämän vuoden loppuun asti. Avun tarve alueella on valtava. Jo 10 euron lahjoituksella voidaan tarjota antibioottikuuri kymmenelle leirissä asuvalle lääkitystä tarvitsevalle pakolaiselle.

Lisätietoa:

Toiminnanjohtaja Kaisu Haataja, p. 0500 322 910, kaisu.haataja@punainenristi.fi

Nälkäpäivä-keräyksen sivut: https://www.nalkapaiva.fi/#ankkuri-apu