Kunniamaininta ystävätoiminnalle 25.8.2018

Kouvolan osaston ystävätoiminnalle on myönnetty kunniaaininta 25.8.2018 Mikkelissä.

Osasto onnittelee!