Toimintalinjauksen valmistelu ja aloitteet yleiskokoukselle

Vaikuta toimintalinjaukseen ja tee aloitteita

Suomen Punaisen Ristin ylin päättävä elin yleiskokous vahvistaa järjestölle uuden strategian eli toimintalinjauksen vuosille 2021–2023. Yleiskokous on päätetty siirtää ennakkotiedoista poiketen eteenpäin poikkeusolojen aiheuttamien rajoitusten vuoksi ja pidetään Vaasassa 5. – 6. syyskuuta.

Järjestömme hallitus kysyy kaikilta osastoilta ja piireiltä ehdotuksia ja kommentteja toimintalinjauksen ensimmäiseen luonnokseen Poikkeutilanteen vuoksi vastaamisaikaa on pidennetty 30.6 asti.

Toimintalinjaus osoittaa Suomen Punaisen Ristin toiminnan suuntaviivat vuosille 2021–2023. Se on koko Suomen Punaisen Ristin yhteinen linjaus ja se määrittelee työmme tärkeimmät painopisteet. Uutta toimintalinjausta on valmisteltu lukuisissa foorumeissa ympäri maata viime vuodesta alkaen. Lisäksi kerättiin tietoa mm. sähköisellä vapaaehtoisten tyytyväisyyskyselyllä (linkki tuloksiin).  Osastot ja piirit ovat kertoneet näkemyksiään siitä, mihin haasteisiin järjestömme pitäisi tulevina vuosina kyetä vastaamaan ja miten se tulisi tehdä. Näiden keskusteluiden pohjalta hallitus on valmistellut oheisen luonnoksen toimintalinjaukseksi vuosille 2021-2023. Kuluvan kevään aikana hallitus laatii lopullisen esityksensä yleiskokoukselle kuultuaan jäsenten ja vapaaehtoisten huomioita ja toiveita.

 

Vaikuta toimintalinjaukseen

Hallitus pyytää nyt kaikilta järjestöyksiköiltä; osastoilta, piireiltä ja laitosten johtokunnilta palautetta luonnokseen. Voitte osallistua järjestökäsittelyyn joko antamalla konkreettisia korjausesityksiä tai vapaammin  alla oleviin kysymyksiin vastaamalla

Toimintalinjauksen järjestökäsittelyn kysymykset ovat:

  • Luonnoksessa hallitus ehdottaa yleiskokouskauden teemaksi: Punaisen Ristin toiminta tuottaa iloa, synnyttää toivoa ja rakentaa luottamusta. Mitä toimia tai muutoksia tämän teeman toteuttaminen vaatisi?
  • Luonnoksessa on esitetty kolme päätavoitetta: Apu löytyy läheltä, hyvinvoivassa yhteisössä ovat kaikki mukana ja luottamuksen Suomi (s 5-8). Ovatko nämä tavoitteet mielestänne oikeat?
  • Luonnoksessa ehdotetaan seitsemää kehittämiskohdetta (Näin pääsemme tavoitteisiimme s. 8-11) : Paikallisuus, vapaaehtoisuus, osaaminen, yhteistyö, teknologia, viestintä sekä talous & hallinto. Ovatko nämä oikeita viemään meitä lähemmäs tavoitteitamme?
  • Mitä konkreettisia tekemistä tai muutoksia toimintalinjaus voisi tarkoittaa oman toimintayksikkönne toiminnan näkökulmasta?
  • Lisäys-, poisto-, ja korjausesityksiä

Vastaukset tallennetaan oheisella sähköisellä lomakkeella. Vastaukset voi tallentaa joko yhtenä tiedostona (esim word tai pdf) tai vastata kysymys kerrallaan lomakkeen vapaissa tekstikentissä.

Vastausaika toimintalinjauksen luonnoksen kommentoinnille alkaa 4.2.2020  ja päättyy  30.6.2020

Toimita kommentit hallitukselle oheisella sähköisellä lomakkeella: LINKKI  Vastausaika on päättynyt 30.6.2020

 

Tee aloitteita yleiskokoukselle

Yleiskokouksessa käsitellään myös osastojen ja jäsenten tekemät aloitteet. Järjestön kaikki jäsenet voivat tehdä yleiskokoukselle järjestön toimintaa koskevia aloitteita, jotka tulee toimittaa järjestön hallitukselle viimeistään 5.7.2020 oheisen sähköisen lomakkeen kautta. Voit lisätä aloitteen joko erillisenä tiedostona tai kirjoittamalla vapaaseen tekstikenttään. Vastausaika aloitteille alkaa 4.2.2020 ja päättyy 5.7.2020 Tee aloite yleiskokoukselle oheisella sähköisellä lomakkeella: LINKKI

 

 

 

 

Ps. Jos jostain syystä ylläolevat suorat linkit lomakkeisiin eivät aukea voit myös kopioida tästä selaimeesi:

Toimintalinjauksen järjestökäsittely lomake: https://e.eventos.fi/forms/suomen-punainen-risti/d45b1977-3905-11ea-a21a-ee6a04371b85

Aloitteiden jättäminen -lomake: https://e.eventos.fi/forms/suomen-punainen-risti/f57918e7-40dc-11ea-a21a-ee6a04371b85