Ruokaa & Kohtaamisia -hanke

Ruokaa & Kohtaamisia -hanke (2018-2020) on kolmivuotinen Stean rahoittama ja Punaisen Ristin toteuttama projekti, jonka tavoitteena on kehittää uusi Punaisen Ristin ystävätoiminnan muoto ruoka-avun saajien auttamiseksi. Hanke toteutetaan keskustoimiston, Oulun piirin, Lapin piirin ja Satakunnan piirin yhteistyönä. 

Hankkeen ydinajatuksena on pyrkiä löytämään huono-osaisuutta kokevien ruoka-avun saajien osallisuuden kokemuksia ja siten parantaa heidän elämänlaatuaan sekä lisätä hyvinvointia.

Tavoitteena on kouluttaa Punaisen Ristin vapaaehtoisista kanssakulkijoita niiden Punaisen Ristin ruoka-apuun turvautuvien ihmisten tueksi, jotka kokevat tarvitsevansa ruoka-avun lisäksi muutakin tukea arjessa selviytymiseen.

Tarkoituksena on vapaaehtoistyön kautta kohdata Punaisen Ristin jakamaan ruoka-apuun turvautuvia henkilöitä ja pyrkiä selvittämään, mitä mahdollisia avuntarpeita heillä on ruoka-avun lisäksi sekä tarvittaessa pyrkiä tukemaan heitä kunkin yksilöllisiä tarpeita vastaavien palveluiden piiriin.

 

 

Lisätiedot: 

Tiina Parkkinen, 040 1637 622, tiina.parkkinen@redcross.fi

Facebook