Terveyden edistäminen

Pentti Vänskä
Kuvaaja: Pentti Vänskä

Terveyden edistämisen ohjelma on aloitettu vuoden 2018 alussa ja se sisältää Terveyspistetoiminnan, hiv- ja seksuaaliterveystyön eri vapaaehtoistoiminnan muodot, päihdetyön sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn. Ohjelman tavoitteena on, että lähiyhteisöjen terveyden edistämisen toiminta vahvistuu. Tutustu eri toimintamuotoihin:

Terveyspisteet

Päihdetyö

HIV- ja seksuaaliterveystyö

Tapaturmien ehkäisy

 

Lisätietoja

Terveyspisteet:
Jenni Rantakari, p. 0400 156 828

Päihdetyö, seksuaaliterveys, tapaturmien ehkäisy:
Anne Heilala, p. 041 755 0571