Uudet laatuohjeet ja elvystyohjeet

Jarkko Mikkonen
Kuvaaja: Jarkko Mikkonen

Laatuohjeet ohjaavat yhtenäiseen toimintaan

Ensiapupäivystysten laatuohjeet ja hintasuositukset päivitettiin toukokuussa 2018. Laatuohjeet löytyvät RedNetistä ensiapuryhmien aineistopuolelta. Hintasuositukset on toimitettu osastoihin.

Päivittyneet elvytysohjeet

Myös elvytysohjeet ovat päivittyneet. Ensiapupäivytyksissä tulee olla defibrillaattori. Mikäli päivystyksestä vastaavalla osastolla ei ole omaa defibrillaattoria, eikä tapahtumapaikalla ole pysyvää defibrillaattoria, tulee laite lainata/vuokrata esimerkiksi toisesta osastosta tai piiristä. Laitteen hankinnalle kannattaa hakea paikallisia sponsoreita, sekä Hyväpäivä -avustusta.

Ensiapupäivystäjillä tulee olla henkilökohtainen elvytyssuoja. Jotta elvytys on tehokasta, on ohjeita muutettu, kun paikalla on vähintään kaksi ensiapupäivystäjää defibrillaattorin ja elvytyssuojien kanssa. Elvytyksen alussa paineluelvytystä jatketaan niin kauan, kunnes defibrillaattori käskee irti autettavasta.Tämän jälkeen ensin paineluelvytystä antanut siirtyy autettavan pääpuolelle ja valmistautuu puhaltamaan taskumaskia käyttäen kun on sen aika. Lue tarkat ohjeet liitteestä, jotka löytyy myös Aineisto-puolelta. Uuden toimintatavan harjoitteluun kannattaa käyttää aikaa ryhmäilloissa.