Ruokaa & Kohtaamisia -hanke

"Ruokaa & Kohtaamisia -hanke"

Ruokaa & Kohtaamisia -hanke (2018-2020) on kolmivuotinen Stean rahoittama ja Punaisen Ristin toteuttama projekti, jonka tavoitteena on kehittää uusi Punaisen Ristin ystävätoiminnan muoto ruoka-avun saajien auttamiseksi.

Hankkeen ydinajatuksena on pyrkiä löytämään huono-osaisuutta kokevien ruoka-avun saajien osallisuuden kokemuksia ja siten parantaa heidän elämänlaatuaan sekä lisätä hyvinvointia.

Tavoitteena on kouluttaa Punaisen Ristin vapaaehtoisista kanssakulkijoita niiden Punaisen Ristin ruoka-apuun turvautuvien ihmisten tueksi, jotka kokevat tarvitsevansa ruoka-avun lisäksi muutakin tukea arjessa selviytymiseen.

Tarkoituksena on vapaaehtoistyön kautta kohdata Punaisen Ristin jakamaan ruoka-apuun turvautuvia henkilöitä ja pyrkiä selvittämään, mitä mahdollisia avuntarpeita heillä on ruoka-avun lisäksi sekä tarvittaessa pyrkiä tukemaan heitä kunkin yksilöllisiä tarpeita vastaavien palveluiden piiriin.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Punaisen Ristin keskustoimiston sekä Satakunnan, Oulun ja Lapin piirien kanssa. Ainakin aluksi toiminta keskittyy Rauman, Oulun ja Keminmaan osastojen ruoka-apupisteisiin.

Ajankohtaiset hankkeen kuulumiset löydät Facebookista tai ottamalla yhteyttä!

Keskustoimisto: Elisa Vesterinen, 040 1426 599, elisa.vesterinen@punainenristi.fi

Satakunnan piiri: Anne-Mari Hakuni, 040 760 7141, anne-mari.hakuni@punainenristi.fi 

Oulun ja Lapin piiri: Lili Flink, 040 1637 622, lili.flink@punainenristi.fi

 

Lue lisää Punaisen Ristin ruoka-aputoiminnasta