Koulutusta terveyden edistämisestä Suomen Punaisessa Ristissä

Koulutus- ja kehittämispäivillä esitellään, millaista terveyden edistämistä Suomen Punaisen Ristin terveyden edistämisen ohjelmassa tehdään: Terveyspisteet, päihdetyö ja hiv- ja seksuaaliterveystyö sekä koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy. Koulutuksessa saa tietoa päihteistä ja seksuaaliterveydestä sekä taitoja arkaluonteisten asioiden puheeksi ottamiseen. Lisäksi tuodaan esiin, mistä voi hankkia luotettavaa lisätietoa terveydestä, sekä ideoidaan yhdessä eri vapaaehtoistoimijoiden välistä yhteistyötä.

Koulutus- ja kehittämispäivät pidetään lauantaisin ja ne ovat koko päivän kestäviä tilaisuuksia. Tilaisuuksia järjestetään usealla eri paikkakunnalla:

Ensisijainen kohderyhmä ovat terveyden edistämisen ohjelmassa toimivat vapaaehtoiset, mutta erittäin tervetulleita mukaan koulutuspäiviin ovat myös omaishoidon tukitoiminnan ja ystävätoiminnan sekä EA-ryhmätoiminnan vapaaehtoiset sekä muut kiinnostuneet. Työskentelemme yhdessä terveyden edistämiseksi!

Ilmoittaudu kaksi viikkoa ennen tilaisuutta oheisen linkin kautta:

https://www.lyyti.in/terveyden_edistaminen_2018